Нова дизелова технология на Бош решава проблема с азотните оксиди


17
май
2018

Фолкмар Денер, главен изпълнителен директор на Бош, призовава за прозрачност относно разхода на гориво и емисиите от CO2

„Дизелът има бъдеще. Днес искаме веднъж завинаги да приключим дебата за края на дизеловата технология.“ С тези думи главният изпълнителен директор на Бош д-р ФолкмарДенер съобщи за решителен пробив в дизеловата технология в речта си на годишната пресконференция на Група Бош. Новите разработки на Бош ще дадат възможност на производителите на автомобили да намалят емисиите от азотни оксиди (NOx) толкова драстично, че те още днес да съответстват на бъдещите по-строги лимити. В тестовете на реалните емисии при шофиране (RDE) стойностите наавтомобилите, оборудвани с премиерната дизелова технология на Бош, са значително по-ниски не само от актуално допустимите, но и от планираните да влязат в сила през 2020 г. Инженерите на Бош постигнаха тези резултати чрез усъвършенстване на съществуващите технологии. Няма нужда от допълнителни компоненти, които биха повишили разходите. „Бош разширява границите на технически осъществимото“, заяви Денер. „Оборудвани с най-новата технология на Бош, дизеловите автомобили ще бъдат класифицирани като превозни средства с ниски емисии и то на достъпна цена“. Шефът на Бош призова и за по-голяма прозрачност по отношение на емисиите от CO2, дължащи се на пътния трафик. За целта разходът на гориво и емисиите от CO2 в бъдеще трябва да се измерват в реални пътни условия.

Рекордни стойности в нормални пътни условия: 13 милиграма азотни оксиди на километър

От 2017 г. европейското законодателство изисква новите модели леки автомобили, които се изпитват в съответствие с RDE-съвместим микс от градски, извънградски и магистрални пътувания, да не отделят повече от 168 мг NOx на километър. До 2020 г. тази граница ще бъде намалена на 120 мг. Но дори и днес, автомобилите, оборудвани с дизеловата технология на Бош, постигат нищожните 13 мг NOxпри стандартни RDE маршрути. Това е приблизително 1/10 от предписаната граница, която ще се прилага след 2020 г. И дори при шофиране в особено предизвикателни градски условия, където параметрите на теста надвишават законовите изисквания, средните емисии на изпитваните автомобили на Бош са едва 40 мг/км. Инженерите на Бош постигнаха този решителен технически пробив през последните няколко месеца. Ниските стойности станаха възможни благодарение на комбинацията от модерната технология за впръскване на горивото, новоразработената система за управление на въздушния поток и интелигентното управление на температурата. Емисиите от NOx вече остават под законно допустимото ниво във всички ситуации на шофиране, независимо от това дали автомобилът ускорява рязко или пълзи едва-едва, в студ или жега, на магистралата или на претоварените градски улици. „Дизеловите автомобили ще запазят мястото и предимствата си в градския трафик“, убеден е Денер.

Бош демонстрира доказателството за иновативния си напредък по време на специално организиран тест драйв в Щутгарт. Десетки журналисти, както от Германия, така и от чужбина, имаха възможност да карат тестови автомобили, оборудвани с мобилни измервателниуреди, в силно натоварения градски трафик на Щутгарт.Подробности за маршрута и резултатите, които постигнаха журналистите, могат да бъдат разгледани тук. Тъй като мерките за намаляване на NOx емисиите не оказват значително въздействие върху разхода на гориво, дизелът запазва сравнителните си предимства по отношение на икономията на гориво, емисиите от CO2 и следователно допринася за опазване на околната среда.

Изкуственият интелект може допълнително да увеличи мощността на двигателите с вътрешно горене

Дори и с този технологичен напредък дизеловият двигател все още не е достигнал пълния си потенциал за развитие. Бош възнамерява да използва изкуствен интелект, за да надгради най-новите си постижения. Така ще бъде направена още една крачка към важната цел – разработване на двигател с вътрешно горене, който (с изключение на CO2) практически няма да влияе върху околния въздух. „Ние твърдо вярваме, че дизеловият двигател ще продължи да играе важна роля в транспорта на бъдещето. Докато електромобилите пробият на масовия пазар, ще имаме нужда от тези високоефективни двигатели с вътрешно горене“, подчертаДенер. Амбициозната цел за инженерите на Бош е разработването на ново поколение дизелови и бензинови двигатели, които не отделят значителни емисии оттвърди частици и NOx. Дори в един от най-замърсените райони на Щутгарт – Некартор, бъдещите двигатели с вътрешно горене не трябва да отделят повече от 1 микрограм азотни оксиди на един кубичен метър околен въздух – това се равнява на 2,5% от днешната максимална стойност от 40 микрограма на кубичен метър.

Бош иска да продължи напред – прозрачност и реалистични тестове за разхода на гориво и CO2

Денер призова също и за повторно фокусиране върху емисиите от СО2, пряко свързани с разхода на гориво. Той заяви, че тестовете за разхода на гориво вече не трябва да се провеждат в лабораторията, а в реална пътна обстановка. Така би могло да се създаде система, сравнима с тази, която се използва за измерване на емисиите. „Това означава по-голяма прозрачност за потребителите и по-целенасоченидействия за опазване на околната среда“, каза Денер. Освен това всяка оценка на емисиите на СО2 трябва да се разпростре значително по-далеч от резервоара за гориво или акумулатора: „Необходима ни е прозрачна оценка на общите емисииСО2 от пътното движение, включваща не само емисиите от самите превозни средства, но и емисиите от производството на гориво или електричество, използвани за захранването им“, каза Денер. Той добави, че обобщеният анализ на СО2 ще предостави на шофьорите на електрически автомобили по-реалистична картина на въздействието на тези превозни средства върху околната среда. Същевременно използването на неизкопаеми горива би могло допълнително да подобри стойностите на СО2-емисиите на двигателите с вътрешно горене.

Продуктов кодекс на Бош – етичен технологичен дизайн

Денер, който отговаря пряко и за научните изследвания и разработки, представи и кодекса на Бош за разработване на продукти. На първо кодексът строго забранява вграждането на функции, които автоматично откриват циклите на изпитване. Второ, продуктите на Бош не трябва да бъдат оптимизирани за тестови ситуации. Трето – ежедневното използване на продуктите на Бош трябва да защитава човешкия живот, както и да опазва ресурсите и околната среда в максимална степен. „В допълнение, нашите действия се ръководят от принципа за законност и от нашия девиз „Техника за живота“. В спорни случаи ценностите на Бош имат предимство пред желанията на клиентите“, обясни Денер. От средата на 2017 г., например,Бош вече неучаства в проекти на европейски клиенти за бензинови двигатели, при които не е предвиден филтър за твърди частици. Общо 70 000 служители, предимно от сектора на научноизследователската и развойна дейност, ще бъдат обучени в принципите на новия кодекс до края на 2018 г. като част от най-всеобхватната програма за обучение в над 130-годишната история на компанията.

 Технически въпроси и отговори за новата дизелова технология на Бош

  • Кои са отличителните детайли на новата дизелова технология?

Към днешна дата два фактора възпрепятстват намаляването на NOx емисиите от дизеловите автомобили. Първият е стилът на шофиране. Технологичното решение, разработено от Бош, е високопроизводителна система за управление на въздушния поток на двигателя. Динамичният стил на шофиране изисква още по-динамична рециркулация на отработените газове. Това може да се постигне с помощта на RDE-оптимизиран турбокомпресор, който реагира по-бързо от конвенционалните турбокомпресори. Благодарение на комбинираната рециркулация на отработените газове с високо и с ниско налягане, системата за управление на въздушния поток става още по-гъвкава. Това означава, че шофьорът може да натисне здраво газта без емисиите да скочат рязко.Много голямо влияние оказва и температурата.

За да се осигури оптимално преобразуване на NOx, отработените газове трябва да са по-горещи от 200 °C. При градско шофиране превозните средства често не достигат тази температура. Поради това Бошзаложи на интелигентна система за термоуправление на дизеловия двигател. Тярегулира активно температурата на отработените газове – изпускателната система остава достатъчно гореща, за да функционира в рамките на стабилен температурен диапазон и емисиите остават на ниско ниво.

  • Кога новата технология ще бъде готова за серийно производство?

Новата дизелова система на Бош се базира на компоненти, които вече са налични на пазара. Тя вече е на разположение на клиентите и може да бъде включена в серийното производство.

  • Защо градското шофиране е по-взискателно от извънградското и магистралното?

За да се осигури оптимално преобразуване на NOx, отработените газове трябва да са по-горещи от 200 °C. Тази температура често не се достига при шофиране в градски условия, когато автомобилите пълзят в задръстване и постоянно спират и тръгват. В резултат на това изпускателната система изстива. Новата система за термоуправление на Бош решава този проблем чрез активно регулиране на температурата на отработените газове.

  • Новото термоуправление нуждае ли се от допълнителен 48-волтов нагревател, монтиран в системата за отработени газове или от допълнителни подобни компоненти?

Новата дизелова система на Бош се базира на компоненти, които вече са налични на пазара и не изисква допълнителна бордова електрическа система с 48 V.

  • Новата технология на Бош ще направи ли дизеловия двигател значително по-скъп?

Дизеловата технология на Бош се основава на налични компоненти, които вече са изпробвани в серийното автомобилно производство. Решителният пробив идва от иновативната комбинация на съществуващи елементи. Намаляването на емисиите няма да вдигне цената на дизеловите автомобили, защото не се изискват допълнителни хардуерни компоненти.

  • Дизеловият двигател ще загуби ли предимствата си по отношение на икономията на гориво и опазването на климата?

Не. Целта на нашите инженери беше ясна – да се намалят емисиите от NOx, като същевременно се запази предимството на дизела по отношение на емисиите от CO2. Така дизелът запазва благоприятната си роля за опазването на климата.

BES Portraits

Bilanz-Pressekonferenz der Robert Bosch GmbH am 25.4.2018 in Renningen

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >