Над 3 млн. лева ще струва проектирането на магистралата Гюешево – Дупница

1809
2022

Единадесет са отворените технически оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и  технически  проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево – Дупница“.

Трасето ще осигури комфортна връзка между Трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“, по който е АМ „Струма“, и границата с Република Северна Македония. Участъкът е част от основната ТЕN-Т мрежа. Очаква се магистралата    да   бъде около 62 км.

            Отворените оферти са на:

 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „Трансконсулт-Енергопроект”;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;
 • Обединение „ИКюИнфра“;
 • ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“;
 • „Евро Проект 2022“ ДЗЗД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД.

Изграждането на новата пътна артерия с магистрален габарит, дублираща част от републиканските пътища I-6 Гюешево – Кюстендил и II-62 Кюстендил – Дупница ще осигури бърз, комфортен и безопасен превоз на хора и товари, както и директна връзка при гр. Дупница с АМ „Струма“ и цялата автомагистрална мрежа.

С изпълнението на обществената поръчка във фаза идеен проект ще бъдат разгледани вариантни решения за реализиране на трасето между граничен пункт „Гюешево“ и АМ „Струма“, с проектна скорост 120 км/ч и габарит Г27, след което ще се пристъпи към провеждане на съответните екологични процедури. След произнасянето на компе- тентния орган по околна среда ще може да се премине към разработването на техническия проект за одобреното трасе, включително и проект за Подробен устройствен план.

Прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка за проектиране е 3,1 млн. лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на АПИ. Срокът  за  изработване  на проекта е 150 календарни дни от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин