Модерна спътникова технология… за „лунната“ българска пътна мрежа?

2701
2017

Българската Агенция пътна инфраструктура обяви конкурс за обществена поръчка за обслужване на системата за пътни такси за товарни автомобили и пътна такса за определено време на леки автомобили. Един от възможните пътища, по които може да тръгне България, e прилагането на технологично най-прогресивния начин за събиране на пътна такса според типа на товарните автомобили с помощта на спътникова технология и виртуална електронна винетка за леките автомобили. Като пример може да послужи едно от най-прогресивните европейски решения, което е изградено и вече от няколко години се обслужва в Словакия от дружество SkyToll.

Сред главните предимства на напредничавата система за събиране на пътна такса на базата на глобалната спътникова система за определяне на местоположение GNSS са преди всичко възможността за много бързото ѝ изграждане и въвеждане в експлоатация, ефективното събиране на таксата на всички типове наземни комуникации и ефективното обслужване с ниски разходи. Тя дава възможност също по всяко време гъвкаво да се променят параметрите на системата, например обхватът на облаганата с такса мрежа, без необходимост от изграждане на постоянни контролни портали. Освен това спътниковата технология дава възможност за по-нататъшно развитие на услугите с добавена стойност, които са приносни както за държавата, така и за ползвателите на комуникациите, спира се на предимствата на спътниковата технология Матей Окали, CEO на дружество SkyToll. „Уверени сме, че всички тези ползи могат да бъдат оценени и от отговорните институции в България “, добавя той.

Системата за облагане въз основа на типа автомобили над 3,5 тона и облагането за време за леките автомобили трябва да замести досегашното маркиране на автомобилите с хартиени лепенки по повече от 16 317-километровата облагаема българска магистрална и шосейна пътна мрежа. Правителството очаква от нея годишни приходи от около 1,5 милиарда лева. Приходът в държавния бюджет, който ще може да се използва за поддръжка и по-нататъшно развитие на транспортната инфраструктура по този начин, според правителството ще се увеличи около три пъти.

Матей Окали е убеден, че в интерес на максимално ефективното таксуване България може изгодно да използва целия опит, който е събрала SkyToll при обслужването на спътниковата система. „В Словакия през 2010 година SkyToll изгради напълно функционална система за електронно събиране на таксата за рекордно краткия срок от 11 месеца. Още след първата година системата отчете също и рекордна ефективност в събирането в размер на 98,99 процента и SkyToll спечели с него освен другото и наградата на международната федерация за автомобилен транспорт International Road Federation за изключителен принос към професията. На базата на целия натрупан опит ние сме напълно убедени, че спътниковата технология GNSS представя оптималния вариант и за нуждите на българския стопанин на пътната мрежа“, посочи той.

Словакия: От нула до 98,99 процента за 11 месеца

В Словакия понастоящем пътна такса се събира на най-дългата облагаема мрежа от комуникации в целия Европейски съюз. В общо 17 741 километра облагаеми пътища са включени и 16 852 километра пътища от по-нисък клас. Системата е изготвена напълно в съответствие с изискванията на Европейския съюз за оперативна съвместимост и дава възможност за услуги за локализиране на автомобилите, управление на трафика и планирането на концепцията за „smart cities“. Размерът на таксата се изчислява въз основа на типа комуникация, категорията на колата, броя на мостовете ѝ и класа вредни емисии. През 2016 г. системата внесе в словашкия държавен бюджет повече от 193 милиона евро от експлоатация на товарни автомобили над 3,5 тона и автобуси с капацитет над девет лица, а за всичките седем години над 1174 милиона евро (2,3 млрд. лева).

В Словакия SkyToll обслужва всичко – от облагането (идентификация на колата, определяне на точния размер), през самото събиране на таксата, управлението на парка от транспортни единици (покупка, дистрибуция, актуализация), прилагане, обслужване на клиенти, маркетинг и връзки с обществеността, централен мониторинг на качеството до задачите по техническата поддръжка и по-нататъшното развитие на системата. Клиентите в Словакия се обслужват от 122 пункта на SkyToll за продажба, осем контактни центъра в по-големите градове и 93 пункта за продажба на избрани бензиностанции. За информация и в случай на затруднения може да се ползва постоянният телефон за клиенти и интернет порталът www.emyto.sk, достъпен на шест езика.

Електронната винетка: значително по-малки разходи, но по-високи приходи и удобство за шофьорите

Електронната винетка от 1 януари миналата година опрости задължителното за шофьорите на леки автомобили плащане на винетка по словашките магистрални и първокласни пътища. Винетката не се лепи в колата – тя е напълно виртуална. Шофьорите могат да си я купуват в класически търговски обекти, по-специално на бензиностанциите, или много лесно на специализирания интернет портал www.eznamka.sk чрез безплатно мобилно приложение. При нейното закупуване се вписва регистрационният номер и страната на регистрация на автомобила. Въз основа на тези данни автомобилът се регистрира и според вида на закупената винетка може за дадения период да ползва 621 километра облагаеми словашки магистрални и скоростни пътища. Шофьорът не е нужно да има при себе си никакви документи за заплащане на винетката, което, успоредно с удобното закупуване и нулевите грижи за залепване и главно за остъргване на класическата винетка, е още едно предимство на електронната винетка.

През миналата година Словакия от около 4 милиона издадени винетки регистрира печалби над 81 милиона евро (158,4 милиона лева). Общите разходи, свързани с експлоатацията на системата, възлизат само на 2,78 % от приходите. „Електронната винетка беше въведена за изключително кратко време – три месеца. Тя донесе на словашката държава намаление на разходите за събиране на таксите с около 60 процента и значително увеличение на приходите с 14 % (повече от 10 милиона евро) благодарение на фактическото изключване на възможността за фалшификации. И в този случай нашето решение безспорно е идеален случай за изискванията на българските институции и шофьори“, заключава Матей Окали.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин