Лични Данни


20
сеп.
2018

Съгласен/на съм фирма „Виа България“ ООД, собственик на сайта – autobild.bg да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Давам съгласието името да бъде обявено при спечелване на награда от конкурса Test the Best of Bulgaria 2020.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • данните ми могат да бъдат предоставяни на 3ти страни за маркетингови и рекламни цели

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин