Комплектите носачи – повече устойчивост при ежедневната работа в сервизa

0204
2024

Устойчивостта е много обсъждана тема от доста време насам. В случая обаче става въпрос не само за екологична устойчивост – например намаляване на пластмасата, но и за употребата на човешки и финансови ресурси по възможно най-разумния и най-ефективен начин.

Разходите за персонал играят важна роля, особено в държавите с високи заплати – а тези на механиците не са изключение. Всеки ден те отделят цялото си внимание, докато работят върху различните части на автомобила – и това означава не „само“ да сменят една част, но и да извършат всички съпътстващи процеси и работни стъпки, които следва да бъдат предприети, за да получат клиентите любимите си автомобили работещи без проблеми.

Работата по носачите добре илюстрира цялостния процес: ако носач в автомобил дефектира, този носач трябва да бъде сменен, за да бъде гарантирана безопасността в дългосрочен план. В повечето случаи клиентът вероятно смята, че работата на механика е приключена след смяна на повредената част.

Вероятно обаче клиентът не знае, че механикът трябва да извърши различни стъпки преди и след смяната на един-единствен носач: като започне най-напред с демонтажа на различни части около повредената част, за да стигне до нея . След това механикът трябва да смени всеки болт и всяка гайка, след като ги развие – което, да бъдем честни, не е съвсем екологично. И накрая, след ремонт на окачването, механикът трябва да извърши реглаж и да калибрира ADAS (асистиращите системи).
Изпълнението на всички тези стъпки отнема време и струва пари – не само на клиента, но и на механика. Как тогава можете да бъдете сигурни, че цялата тази дейност протича най-ефективно и за двете страни? Решението е колкото просто, толкова и интелигентно: чрез смяната на целия комплект носачи.

Механиците получават всички необходими гайки, болтове и самите носачи в пакет, което им позволява да ремонтират автомобила възможно най-ефективно по отношение на разходи и време. Ползата за клиента, от друга страна, е, че при идеални обстоятелства той трябва да закара автомобила в своя доверен сервиз само веднъж за даден период от време, като по този начин се минимизират най-вече високите разходи за персонал.

Естествено, на първо време сметката на клиента ще бъде по-висока, но той може да се възползва от по-дълъг експлоатационен живот на автомобила си, по-дълъг период между ремонтите и най-важното: доверие в своя механик.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин