Керхер представи звеното си за консултация, изграждане и поддържане на “Автомивки”

1906
2024

Керхер организира представяне и демонстрация на оборудването за измиване на
автомобили – четкови портални и мивки на самообслужване. Експертите на немската
компания показаха методологията за правилно измиване на автомобила, когато
почистваме сами колите ни. Те обърнаха внимание, че е важно първо да изплакнем
автомобила, след това да нанесем препарат отдолу-нагоре, да измием автомобила с
четка или гъба, и отново да изплакнем отново отдолу-нагоре.
По време на събитието беше представена и структурата на отдел “Wash
Systems/автомивки, който е част от отдел „Директни продажби“ на Керхер и е
обособен екип от 5 човека. Хората в него са пряко ангажирани с изготвянето на
предложението, доставката, монтажа и поддръжката на оборудването за
професионални автомивки. Екипът се състои от: един мениджър проекти, който
изготвя техническото предложение на база запитването на клиента. Впоследствие той
координира поръчките, транспорта и монтажа на техниката. Един търговски
представител отговаря за първоначалния контакт с клиента и изготвянето на
цялостната оферта. Трима сервизни техници се грижат машините да бъдат
монтирани, настроени и обслужени максимално бързо и качествено, осигурявайки
минимален престой, в които машините не функционират – съответно не генерират
приходи.
““Clean Park” е търговска марка на „Karcher “. Обобщава идеята за място, на което
човек може да почисти основно автомобила си, както отвън така и отвътре, ползвайки
различните технически решения на немската компания. Може да измие
собственоръчно колата си или да ползва порталната мивка. Да „пусне“ прахосмукачка
вътре, да нанесе парфюм в колата и т.н. “Clean park” е място, на което човек може
просто да измие автомобила си или да се позабавлява, използвайки качествена
техника. “Clean park” е марка, която довежда клиенти.”, сподели Миролюб
Владимиров, ръководител продажби “Професионално направление”.
Екипът на Керхер представи и тенденцията, че клиентите все по-често се интересуват
от порталните мивки. Порталната автомивка е роботизирана машина, която
последователно изпълнява предварително избрани действия, следвайки нужните
стъпки за измиването на един автомобил. Различните комбинации от действия
съставляват различните програми, които се предлагат на крайния клиент. По този
начин може да бъде избрана програма за бързо измиване в 4 стъпки (~5 мин) или да
поглезим автомобила си, нанасяйки последователно различни препарати за пред
измиване, шампоан, вакса, гланц и съответно подсушаване (~15 мин). При този режим
на миене, качеството на измиване зависи от направените настройки на машината,
качеството на препаратите и не на последно място от качеството на водата.
При уредите на самообслужване същите процедури се извършват на ръка, от
собственика на автомобила, като качеството на измиване зависи до голяма степен от
неговото старание и възможности и в по-малка степен от препаратите и водата.
Порталните автомивки също могат да работят в режим самообслужване, като се
стартират чрез клиентска карта, пин код, QR код и т.н. предварително закупени от
собственика на оборудването.

Г-н Владимиров коментира и тенденцията все повече хора да се интересуват от
автомомивки като възможност за инвестиция: “За много хора автомивката е
елементарен бизнес, а всъщност това изобщо не е вярно. Наистина всичко има
значение – мястото, потенциалните клиенти, техниката, площта, колко станции има на
обекта, качеството на препаратите, броят на предлаганите програми и услуги…. И да,
разбира се, цената, която може да получи за предлаганата услуга.”Той подчерта, че
екипът на Керхер е на разположение на клиента във всяка една от тези стъпки и ще
предостави консултация и експертно мнение.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин