Канадските аналози на Ford, GM и Chrysler: oткрийте разликите!


14
апр.
2021

Не е тайна, че най-масовите автомобили на Канада, произвеждани от първата половина на XX век до днес, всъщност са деривати на най-популярните американ­ски модели на Голямата тройка. Може би точно поради тази причина канадските автомобили рядко присъст­ват в автомобилните годишници или енциклопедиите. Тяхното игнориране от подобни специализирани спра­вочници обаче лишава много любители на автомобилната история от възможността да се запознаят с истинското и доста екзотично лице на канадската автомобилна промишленост.

От изработването на първия парен самоход в Канада през 1867 г. от Хенри Сет Тейлър до днес в страната са регистрирани 173 автомобилни компании, преобла­даващата част от които съществуват през първите десетилетия на XX век, но след активната американ­ска експанзия много от тях потъват в историята. Така на север от Детройт започват да никнат ги­гантски монтажни фабрики на Ford, General Motors и Chrysler (а за известен период там се подвизават също така Studebaker, Hudson и Nash), което довеж­да до това, че непосредствено след края на Втора­та световна война, макар и за кратко Канада става втория най-голям автомобилен производител в света след САЩ! Малко известен факт, който също се прене­брегва от автомобилните историци. Именно с този следвоенен възход на канадската автоиндустрия е свързан и настоящият разказ, който засяга времето от 1945 до 1965 г.

В хронологически ред историята на канадски­те “дубликати” на Голямата тройка протича така: През 1945 г. в страната започва производството на Mercury, който е лансиран на местния пазар под име­то Monarch, през 1949 г. към него се присъединява и Ford, чието название в Канада е Meteor. Monarch се предлага в четири модела – Lucerne, Richelieu, Mark II и Sceptre, а Meteor съществува в две разновидности – Niagara (Ford Custom 300) и Rideau (Ford Fairlane 500). През 1955 г. канадският филиал на Ford лансира Rideau като самостоятелна марка с модела Victoria (аналог на луксозния Ford Victoria), който се произвежда в периода 1955 – 1956 г., а три години по-късно на негово мяс­то идва Rideau Montcalm (произвеждан само през 1959 г.). През 1960 г. към тези екзотични интерпретации на тема Ford, които остават абсолютно неизвест­ни извън границите на страната се присъединява и Frontenac – канадска версия на компактния Ford Falcon, чиято кариера като фирмена марка продължава само една година. След 1961 г. всички модели от канадския филиал на Ford възприемат марката Meteor и се произ­веждат под това име до 1979 г.

Monarch Richelieu от 1961 г. – канадският аналог на Mercury Meteor с променена предна част

Трябва да се отбележи, че за този период, освен на­лагането на различни имена – прецедент, който няма аналог никъде по света, канадците предприемат и се­риозно префасониране на автомобилите, предимно в предната и задната част, така че те да придобият един собствен облик.

През 1952 г. се появяват и първите канадски анало­зи на General Motors. Първоначално е лансиран дериват на Pontiac, който на местния пазар става известен с прозвището Acadian, като през 1955 г. към него се при­съединяват още два модела – Laurentian и Parisienne, снабдени с двигатели от Chevrolet. През 60-те и 70-те години канадските версии на Pontiac и Chevrolet за из­вестно време са лансирани с търговското название Acadian.

Продължете на следващата страница

Още по темата