Новини » Какво е въздействието на автомобилите върху околната среда във всяка стъпка от жизнения им цикъл?

Какво е въздействието на автомобилите върху околната среда във всяка стъпка от жизнения им цикъл?

1107
2022

Всеки модел на Audi минава през цялостна оценка на жизнения цикъл – независимо дали става дума за модели с двигатели с вътрешно горене, плъг-ин хибриди или изцяло електрически автомобили. Така оценката на въздействието на моделите на Audi върху околната среда е прозрачна за целия им жизнен цикъл.

За нуждите на провеждане на оценката на жизнения цикъл, Audi го разделя на три етапа: първо, производството на автомобила. Този етап включва добива на суровини, както и производството на компоненти и окончателното сглобяване на автомобилите в заводите на Audi. Второ, етапът на използване – тук освен преките емисии, генерирани по време на движение, се отчитат и ефектите от доставката на електроенергия и гориво. И след това е третият етап – рециклирането в края на жизнения цикъл на автомобила.

Преминаването към електромобилност оказва влияние върху всички етапи от жизнения цикъл на превозното средство, както и върху изработването на отделни компоненти в производствените процеси нагоре по веригата. Както при всеки промишлено произведен продукт, производството на превозни средства е свързано с емисии, които могат да възникнат в различни моменти от жизнения цикъл на автомобила. При производството на електрически автомобили много по-голям дял от въглеродните емисии се дължи на производствените процеси нагоре по веригата на доставки в сравнение с производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това се дължи основно на производството на батерии, което е енергоемко. Ето защо Audi разчита на мерки за избягване и намаляване на емисиите както по време на производството, така и в по-късните фази на жизнения цикъл, за да подобри екологичния баланс на своите продукти.

В производството устойчивото използване на ресурсите е ключово. Поради това основна цел на междуфирмената екологична програма „Мисия:нула“ е до 2025 г. производството да стане въглеродно неутрално във всички обекти и да се оптимизира използването на ресурсите.

Етапът на използване започва в момента, в който автомобилът е доставен на клиента. На този етап се генерира още една значителна част от въглеродните емисии, които се отделят по време на експлоатацията на автомобила. Електрическите автомобили не отделят въглеродни емисии по време на движение. А постоянното зареждане с екологично електричество допринася за по-нататъшното подобряване на въглеродния отпечатък. В сравнение със средния микс от електроенергия в ЕС, въглеродните емисии могат да бъдат намалени с около половината по време на жизнения цикъл на автомобила, когато за зареждане се използва само зелена електроенергия.

Всеки винт е от значение

Когато даден модел на Audi се подлага на оценка на жизнения цикъл, винаги се прилагат едни и същи основни параметри: възможно най-представителна за съответния модел конфигурация на автомобила, изчисляване на разхода на гориво и електроенергия съгласно WLTP и пробег от 200 000 км.

Оценката се фокусира върху потенциалните емисии на парникови газове на автомобила, които се изразяват във „въглеродни еквиваленти“. Най-просто казано, това е мерна единица, използвана за измерване на въздействието на парниковите газове. Вземат се предвид всички емисии, а не само въглеродният диоксид.

Германската агенция по околна среда (Umweltbundesamt) определя въглеродните еквиваленти като „степента, в която точно определена маса от даден парников газ допринася за парниковия ефект за определен период от време в сравнение с въглеродния диоксид (CO2)“.

Всяка от средно 5000-те части на автомобила може да бъде анализирана за консумация на енергия и емисии с помощта на специален софтуер – до най-малкото винтче. Вземат се предвид всички етапи по веригата на стойността на всяка част – например от добива на алуминиевата руда боксит до преработката в пресовия завод. Тази оценка може да бъде взета за основа за идентифициране и оценяване на мерки за намаляване на въглеродните емисии и оптимизиране на потенциала по време на целия производствен процес.

Цялата информация от оценката на жизнения цикъл се включва в информационен доклад, който на свой ред се проверява и утвърждава от независими експерти. Резултатите се отразяват и в индекса за декарбонизация на Volkswagen Group (DCI) , както и в рамките на марката Audi. DCI служи като стратегически показател по пътя към намаляване на въглеродните емисии. Приемайки 2018 г. за еталон, DCI на Audi трябва да се понижи с 40% до 2030 г.

DCI улавя средните емисии на въглерод и въглеродни еквиваленти по време на пълния жизнен цикъл на цялата гама леки автомобили на Audi; изразява се в тонове CO2 на автомобил. Метриката включва както преките, така и непреките въглеродни емисии от отделните производствени обекти (Обхват 1 и 2) в допълнение към всички други преки и непреки въглеродни емисии, генерирани през жизнения цикъл на автомобилите (Обхват 3).

Пилотен проект за рециклиране на стъкло

Audi Q4 e-tron показва конкретно как изглежда устойчивостта през целия живот на един автомобил на Audi. Производството на мощни батерии изисква много енергия. Ето защо при производството на електромобили почти половината от въглеродните емисии могат да бъдат приписани на веригата за доставки. За да компенсира това, Audi стартира още през 2018 г. своята програма за CO2 във веригата на доставки. Заедно с доставчиците програмата набеляза мерки за намаляване на въглеродните емисии. Например, за енергоемкото производство на акумулаторните клетки на Audi Q4 e-tron се използва сертифицирана зелена електроенергия – и доставчиците се задължават да спазват това с договор.

Продължете на следващата страница

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин