Новини » Иновация в автомобилната индустрия: части от рециклирани рибарски мрежи

Иновация в автомобилната индустрия: части от рециклирани рибарски мрежи

1409
2022

От 2025 година за моделите на NEUE KLASSE на BMW за пръв път ще се използват интериорни детайли от пластмаса, за която е използвана суровина, съдържаща около 30 % рециклирани рибарски мрежи и въжета. Тази суровина се доставя превантивно от пристанища по целия свят, за да се гарантира, че няма да попадне в морето като отпадък.

Остатъчните материали от морската индустрия се преработват в облицовъчни части в ексклузивен процес за рециклиране, който може да се използва както в екстериора, така и в интериора на бъдещите автомобили. Получените компоненти имат CO2 отпечатък, който е с около 25 % по-нисък от съответните компоненти, направени от конвенционално произведени пластмаси.

Пестене на ресурсите, намаляване на CO2 отпечатъка, предотвратяване на замърсяването на морето

BMW Group работи с различни подходи за използване на пластмасови отпадъци от морската индустрия като суровина за автомобилни компоненти, за да спести ценни ресурси и да намали емисиите на CO2. Тази форма на рециклиране позволява да се намали нуждата от първична пластмаса на петролна основа и в същото време да се противодейства на замърсяването на океаните.

Рециклираните найлонови отпадъци, например, формират основата за пластмасова прежда, от която, наред с други елементи, са произведени подовите настилки в BMW iX и новото BMW X1. Като изходна суровина за този материал, известен като Econyl, се използват излезли от употреба риболовни мрежи, износени подови настилки и отпадъци от производството на пластмаси.

Новост при BMW Group: пластмасовите отпадъци от морските индустрии се превръщат във видими облицовъчни елементи

С новата инициатива, разработена в сътрудничество с датската компания PLASTIX, BMW Group прави още една крачка напред в рециклирането на морските пластмасови отпадъци. След разделянето им по вид, риболовните мрежи и въжета по иновативен процес се преработват в пластмасов гранулат. И докато рециклираната морска пластмаса досега е била използвана в автомобилната индустрия само под формата на влакна за нови автомобилни компоненти, за първи път този рециклат може да се използва в процеса на леене под налягане. Суровината за компонентите, произведени по този начин, може да се състои от около 30 % морски пластмасови отпадъци. Това създава допълнителни възможности за приложение на рециклирана пластмаса. Компонентите, произведени чрез метода на леене под налягане, са декоративни части, които от 2025 година ще се използват както в невидимите, така и във видимите зони на екстериора и интериора на моделите от NEUE KLASSE. Като цяло BMW Group си поставя за цел да увеличи дела на вторичните материали в термопластите, използвани в новите автомобили, от около 20 в момента до средно 40 % до 2030 г.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин