Индустрия 4.0 стимулира рентабилността на производството на спирачни системи с ABS и ESP

2306
2016

Успех, спечелил награди – за по-малко от година Bosch увеличи производителността си в изработката на спирачни системи с ABS и ESP с близо 25%, като внедри решенията на Индустрия 4.0 в цялата си интернационална производствена мрежа. Като признание за това постижение активно включеният в инициативата завод в Блайхах получи престижната награда „Индустрия 4.0“ за 2015 г. За да повиши рентабилността, Bosch събира данни от хиляди сензори, монтирани на поточните линии в завода. Датчиците записват движението на цилиндрите, циклите на хващачите и нивата на температурата и налягането на целия производствен процес. Богатата информация се въвежда в масивни бази данни с ясна структура. Благодарение на технологията за радио-честотна идентификация RFID, в завода в Блайхах се създава и дигитална карта на вътрешните потоци от стоки. Резултатът е компютърно генерирана визуална презентация, или „дигитален близнак“ на завода. Това компютърно представяне спомага за прозрачното представяне на информацията от целия поток от данни и създава условията за въвеждане на още повече решения от Индустрия 4.0.

Едно от тях обхваща поддръжката на машините – софтуерът анализира производителността на оборудването, регистрира отклоненията от стандарта и посочва необходимостта от профилактика. Системата съдейства на служителите да откриват и отстраняват грешките, като им предоставя инструкции за извършване на ремонт. Работниците могат да извикат на таблетите си видеофилми за смяна на резервни части. Ако се сблъскат с проблем, който не могат да разрешат веднага, по безкабелна видеовръзка могат да се свържат с експерти, които ще им помогнат да отстранят дефекта дистанционно. Така се намаляват непланираните престои, повишават се продуктивността и конкурентоспособността.

 

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин