ЗИС-110: cимволът на властта

3011
2021

Проектирането на ЗИС-110 започ­ва още през лятото на 1943 г. под прекия контрол на московската партийна организация. Първият действащ прототип е за­вършен в рекордно кратки срокове и на 20 септември 1944 г. е предста­вен за одобрение пред Държавния комитет за отбрана. Монтажът на първата предпроизводствена серия е изпълнен на 20 юли 1945 г. Тогавашният директор на ЗИС И. А. Лихачов придава особено значение на този модел. В конструкцията му, за първи път в историята на съветско­то автомобилостроене са внедрени: автоматичен стартер, хипоидни зъбни колела на главното предава­не, хидравличен механизъм за отваря­не на прозорците и на прозрачната преграда между водача и пътниците и термостата на охлажда­щата течност, който чрез лостова система за управление отваря или притваря вертикалните хромирани жалузи на радиаторната решетка.

Новият автомобил разполага с не­зависимо окачване на предните ко­лела, изцяло метална каросерия, тън­костенна черупка на коляновия вал, сложна система за вентилация и ото­пление, хидравлични спирачки и др. Поради почти пълното сходство между дизайна на ЗИС-110 и Packard-180, някои автомобилни историци смятат, че щампите за производ­ството на съветската лимузина са поръчани в САЩ, както става с нейния предшественик ЗИС-101. Изтъкнати­ят изследовател на автомобилната история Лев Шугуров обаче е кате­горичен, че в случая с каросерията на ЗИС-110 заводските специалисти разчитат само на собствения си ресурс. По неговите думи, щампите са изработени в Москва от цинково-алу­миниева сплав, при това отлята, а не фрезована.

Тяхната дълготрайност е била напълно достатъчна с оглед на ограниченото като тираж производ­ство. Така или иначе, погледнат от­пред, ЗИС-110 си остава двойник на Packard, а по отношение на механиката могат да се от­крият и някои преки заемки от Buick Limited. Ако трябва да бъдем точни, каросерията също представлява компилация от тези два автомобила – предна част на Packard 180 от 1941 г. и задна – от Buick Limited 90, също модел 1941 г.

Базовият вариант на ЗИС-110 раз­полага със седемместна каросерия и 8-цилиндров редови двигател с рабо­тен обем 6007 куб. см. с мощност 140 к.с. при 3600 об/мин. Цилиндровата глава, както и самите цилиндри са чугунени. Степента на сгъстяване, която е равна на 6,85, е по-висока от нормалното и изисква употребата на бензин с по-високо октаново число 70, докато по същото време целият автопарк на СССР работи с бензин А-66. Лостът на тристепенната синхро­низирана скоростна кутия е изведен на колоната на волана. ЗИС-110 тежи 2575 кг и достига до 140 км/ч, което го прави и най-бързоходния съветски модел от онази епоха. Въпреки солидното си тегло той ускорява от 0 до 100 км/ч само за 28 секунди, което неизбежно се отра­зява и на разхода на гориво – 27,5 л на 100 км!

Този тип автомобили се използват пре­димно от висши ръководители на партията и държавата, както и от някои заслужили дейци на науката и културата. Малки количества от тях работят и като маршрутни такси­та. Паралелно с основния модел се изра­ботват и ограничени серии от моди­фикацията кабриолет (110Б) и бърза помощ (110А). На базата на представителната лимузина е създаден и брониран вари­ант, обозначен като ЗИС-115, чиято обща маса достига 7,3 тона! Той е снабден с два карбуратора, в резул­тат на което мощността му е уве­личена на 162 к.с.

През 1956 г. е завършен и експери­менталният ЗИС-110П, който е с неза­висимо окачване, както отпред, така и отзад, и със задвижване на четири­те колела. През 1949 г. са изработени и няколко екземпляра от така нарече­ния ЗИС-110Ш (от руски “Штабной”), със задвижване на четирите колела. При поглед отдолу се вижда, че пред­ното и задното окачване на този опи­тен образец, както и скоростната му кутия са заимствани от военния високопроходим Dodge WC 51. В случая е използван форсиран двигател ЗИС-115 със степен на сгъстяване 7,3. През 1949 г. са изработени пет екземпляра от прототипния вари­ант ЗИС-110М, който се отличава с модернизирана рама и по-съвременна скоростна кутия. Сред тях има един екземпляр с хидравличен съединител и още един, който се отличава с осъ­временен дизайн на каросерията, на­подобяващ ЗИМ.

ЗИС-110 в България

ЗИС-110 се доставя у нас в ограничени количества, като в началото на 50-те години тук има 26 такива автомобила, част от които са с открита каросерия фаетон. Този ва­риант се изработва в няколко разно­видности с целулоидни или стъклени, демонтиращи се странични прозорци (4 или 6 броя, според модификацията), като при по-късните версии стък­лата вече могат да се спускат във вратите.

Продължете на следващата страница

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин