Зелените аспекти на черните гуми

1309
2021

Отделящите се от автомобилните гуми фини частици не изчезват безследно. Все повече експерти обръщат внимание на ефектите им върху природата. Само в Германия всяка година между 60 000 и 70 000 тона прах от търкалящи се автомобилни гуми попадат в почвата, между 8700 и 20 000 в надземните водни басейни.
Тези частици се състоят наполовина от вулканизиран естествен каучук или синтетична гума. Другите елементи във фината прах са разнообразни пълнители и химически добавки. Доскоро беше известно, че между 5 и 10 процента от частиците попадат във въздуха и допринасят за генерирането на вредните фини прахови частици.

Къде обаче отиват останалите 90 процента, досега не беше категорично доказано. Европейски научен проект сега проследи по-внимателно пътищата на микроскопичните гумени частици. Когато се образуват по пътища в населени места, дъждът отмива по-голямата им част в канализацията, където повече от 95 процента от прашинките успяват да бъдат филтрирани в пречиствателните станции. Извън градовете и селата частиците, отделили се при търкането на автомобилните гуми върху пътната настилка, попадат директно в почвата в близост до пътищата и се задържат в най-горния слой с растителност. Между 12 и 20 процента от прашинките може да попаднат във водни площи и реки. Там те могат да бъдат разградени или да се утаят в седименти. Според проведено научно моделиране на реките Сена във Франция и Схелде в Белгия в крайна сметка все пак 2 процента от фината прах, генерирана от автомобилните гуми, попадат в световните морета и океани.

Сега предстои да се изследват ефектът и влиянието на отделените от търкането на гумите в асфалта прашинки върху организмите, обитаващи повърхността на почвата. На първо време експертите препоръчват да се обръща по-сериозно внимание на пречистването на водата, която постъпва в канализацията по време на дъжд от канавките. Няма съмнение, че това е доста трудно за постигане. Особено в България.

Прогнози сочат, че в цял свят през 2022 година ще бъдат произведени 3,2 милиарда автомобилни гуми. Само в Германия през миналата година са продадени 48,5 милиона гуми за леки автомобили. На този фон експертите обръщат внимание на факторите, които реално допринасят за намаляване на фините прахови частици: използването на автомобилни гуми, устойчиви на износване, дефанзивен стил на шофиране, насърчаване ползването на по-леки автомобили, както и нови концепции за регулиране на трафика.

Поради тази причина при покупка на нови автомобилни гуми винаги обръщайте внимание на фактора износване. Все повече премиум производители на гуми използват биологично разградими съставки. Благодарение на техническите иновации нови добавки към каучука значително ограничават процеса на отделяне на фини прахови частици от гумите, с което ограничават отрицателното им въздействие върху природата.

Лек път и поздрави,
Ралф Петров
Главен редактор
AUTO BILD България

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин