Защо е важна смяната на спирачната течност?


14
мар.
2018

Federal-Mogul ни кара да се замислим върху компонентите на спирачната система. Прекаленото вибриране на спирачния педал, например, е възможно да е в резултат на деформиране на спирачните дискове – тогава тяхната смяна е задължителна. Странни или скърцащи звуци при спиране могат да бъдат сигнал за износени накладки, въпреки това няма място за притеснение, тъй като е съвсем лесно те да бъдат подменени – и обикновено не са скъпи.

Големите тестери са по-надеждни от тези тип „химикалка“

Съществуват няколко критични за безопасността компонентa, които често пъти се пренебрегват. Спирачната течност е един от най-лесните за смяна компоненти на спирачната система, но и един от най-игнорираните.  Във времето шофьорите свикват с по-лошото представяне на спирачната система. Водачите могат да забравят да сменят спирачната течност, но понякога механиците също забравят. Интервалите за смяна не трябва да са базирани единствено на изминатите километри (подмяната обикновено се препоръчва на всеки 40 000 – 80 000 километра), но и на възрастта на автомобила. Препоръчително е проверка да се прави на всеки две години поради свойството на течността да абсорбира влага, което на свой ред повлиява представянето й. Евтините тестери тип „химикалка“ не са 100% надеждни, тъй като те анализират предимно състоянието на спирачната течност, измервайки електропроводимостта й.

Тестерите за спирачна течност като тези на Ferodo осигуряват по-надеждни резултати. Тези тестери измерват директно точката на кипене чрез загряване на течността и генерират повторяеми резултати. Един от главните проблеми на спирачната течност са парните мехури, които могат да се появят лесно при нормална употреба на автомобила. Влошеното състояние на течността води до понижаване на температурата на кипене. Това предизвиква появата на опасни въздушни мехурчета вътре в спирачната система, което може да намали ефикасността на спирачките. Необходимо е голямо внимание в случай, че спирачната течност трябва да бъде сменена, както по отношение на процеса, така и по отношение на избора на течност. Не се препоръчва употребата на привидно евтини решения.

Federal-Mogul Motorparts е извършила технически тестове на най-разпространените видове: резултатите показват компромисно представяне поради нестабилност, особено при много високи и много ниски температури. Течността може да стане твърде рядка при сериозна горещина и „твърда“ при голям студ. В допълнение, в състава на евтините спирачни течности, е открита твърде висока киселинност. Това ги прави прекалено агресивни за компонентите на спирачната система, както за металните, така и за гумените.

Тестерът за спирачна течност на Ferodo проверява „здравния статус“ на спирачната течност по всяко време и на всяко място. Тестерът осигурява за по-малко от минута коректно дигитално измерване на точката на кипене на течността. Тестерът на Ferodo използва проба, която директно измерва температурата на кипене; не измерва температурата индиректно като електрически тестери за проводимост. Особено с новото поколение спирачни течности като тези на Ferodo, гореспоменатите инструменти се оказват неточни и относително ненадеждни. Тестерите, които използват електрическа проводимост, могат потенциално да подложат на риск правилното опериране на съществено значими за сигурността компоненти.

Интервалите на подмяна са продиктувани от хигроскопичното качество на течността, което представлява тенденцията й да абсорбира влага. Например, DOT5 на силиконова основа е по-хигроскопичен от DOT3 или от DOT4, който е на гликолова основа. При рязко спиране, течността в контакт с повърхността на гумените маркучи и буталата може да повиши температурата й до 200°C. Поради задържането на влага се произвежда пара, която може да се свие. Следователно ходът на педала става опасно дълъг с последователно влошаване на спирачната ефективност. Една година е достатъчен период за това температурата на кипене да спадне с до 80°C. Поради това, минималните точки на кипене на по-разпространените течности са както следва:

  • DOT3 – 205°C;
  • DOT4 – 230°C;
  • DOT5 – 250°C;
  • DOT1 – 260°C.

Трябва да се вземе предвид, че когато DOT и точката на кипене се увеличат, тенденцията за задържане на влагата също нараства. Следователно, DOT5.1 е нормално да се сменя на всеки 6 месеца.

Полезни съвети

След няколко хиляди километра, вземете предвид доливането на спирачна течност. Малък спад в нивото често се дължи на прогресивно износване на триещите части в спирачната система (накладките – дискови и барабанни). Известно количество течност може да е преляло от резервоара по време на смяната на накладките. Тази разлята течност може да причини корозия в частите, с които влиза в контакт. Не смесвайте базираните на гликол течности DOT3 и DOT4 с базираната на силикон DOT5, тъй като са несъвместими.

Информацията е предоставена от Federal-Mogul.

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >