Запор върху имуществото заради (несъществуващи) данъци на отдавна продадени и отписани автомобили?!

1202
2018

Да получиш писмо от Столична община, Дирекция Общински приходи, в което те заплашват, че  ако не платиш натрупаните данъчни задължения от 17 000 лева за продадените (!) си преди години автомобили:

– „ще наложат запор/възбрана върху вашето имущество и последващата му принудителна продажба“;

-„ще поставят на видно място в Община Столична съобщение за вас като длъжник, неплатил задълженията си“;

-„ще разгласят чрез бюлетин или чрез средствата за масово осведомяване името ви като длъжник с неуредени задължения“.

Тези мили заплахи не събуждат най-приятните емоции на света. Редакторът Иван Мутафчиев обаче беше принуден да ги изпита, след като се превърна в една от многото жертви на грешка в софтуера на администрацията при обединяването на базите данни на отделните общини. При което „възкръсват“ автомобили, продадени преди повече от 10 години. Автомобили, които след продажбата са били надлежно отписани в общината и за които дълги години не се е дължал данък. И изведнъж – хоп, те възкръсват, а заедно с тях и данъците плюс натрупаните лихви. В общи линии, абсурдна ситуация…

Част от писмото, изпратено до редактора Мутафчиев

Веднага щом получава писмото, нашият колега отива в съответната общинска данъчна служба, откъдето го карат да докаже, че колите, за които трябва да плати данъци, вече не са негова собственост. Но тъй като след всяка продажба на автомобил той е бил отписван в общината по законовия ред (и след това години наред не се е „появявал“ в списъка с притежавани автомобили), документите като договори за покупко-продажба отдавна са изхвърлени. Налага се Иван да отиде в КАТ-София (или по-точно: СДВР, отдел „Пътна полиция“), където на 28 юни м.г. подава молба, с която изисква справка за всички регистрирани на негово име автомобили от 2005 година насам. Документът е готов съвсем скоро… на 14 ноември, т.е. близо половин година по-късно. В справката излизат общо осем автомобила, регистрирани на името на Мутафчиев от 2006 г. до днес – като всички те вече са продадени на други лица. Цялото тичане по общини, КАТ, висене по опашки, попълване на всевъзможни формуляри и декларации отнема на колегата около два пълни работни дни. Освен това за всяка от осемте коли редакторът на AUTO BILD България заплаща такса за проверката в размер на 3 лева (общо 24 лева + такса за банков превод още няколко лева). Така освен към нервите, „тичането“ по институциите и загубата на време държавата добавя и съответната административна такса за проверка, която сама трябва да направи. Вероятно за да ни е гадно…

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин