/ Електрически мотоциклет кръстосва столичните улици преди 80 години

Електрически мотоциклет кръстосва столичните улици преди 80 години

“Вие сте виждали, драги читатели, много и различни автомобили, мотоцикле­ти и моторетки, движещи се с бензин. Виждали сте напоследък и автомобили с газ-генератори, монтирани отстрани или отзад на колата, или пък теглени на количка с едно колело. Не зная, оба­че, дали сте виждали в София един странен мотоциклет, който прави впе­чатление с четирите горни кутии отстра­ни (две отпред и две отзад), както и с това, че, вместо обичайното пръщене или бумтене, се чува само един шум, подобен на тоя, който произвежда дви­жещия се по инерция велосипед. Ако разбирате от технически неща, сигурно веднага сте разбрали, че черните кутии са автомобилни акумулатори и че шумът иде от веригата, която съединява електромотора със задното колело; значи, имаме работа с “електро-мотоциклет”!

Преди да започна описанието му, трябва да кажа, че той е построен тук, от българин. Строителят му (който има работилница за електрически апарати), не счита, че е направил някакво изобрете­ние; просто, построил го по принципа на електрическите автомобили, но по свое разбиране.

Ето устройството му:На една рамка от моторетка, на мястото на бензиновия мотор, е поставен един последователен (сериен) електромотор с мощност 2 к.с. Той взима ток от 4 автомобилни акумулатора по 6 V 100 Ач. всички, съединени в серия. Подкарването става с един крачен ключ, поставен в дясно, при натиска­нето на който моторът се включва първо през едно съпротивление, а после направо, защото иначе тръгването ще бъде много рязко и може да се скъса веригата. С един ключ, поставен горе, отдясно на рамката, приблизително там, където обикновено стои лоста за скоростите (на снимката клаксонът го закрива), може да се включат по желание 2 или 4 акуму­латора (значи, 12 или 24 V), при което моторът работи със съответната сила. Строителят не употребил реостат, за да не се хаби ток. Тук е особеното на мотоциклета му. Най-голямата му бър­зина е 35 клм./ч. Радиус на действие около 100 клм. Изкачва стръмнини с втори пътник”.

Хр. Ст. Гешов, сп. “Ауторама”, ноември 1942 г.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин