/ Джанти, Made in Народна република България

Джанти, Made in Народна република България

След краткия импулс за изграждане на собствена автоиндустрия в края на 60-те години, България бързо се приземява към икономическите реалности и ограничава участието си в този процес с производството на някои по-елементарни изделия като акумулатори, филтри, стъкла и др.

За сравнително кратък период от време обаче страната ни се прочува в автомобилните среди на Запад благодарение на технологията за леене с противоналягане, разработена от акад. Ангел Балевски и чл.-кор. Иван Димов. Тя намира широко приложение в производството на автомобилни джанти и е използвана както у нас, така и от редица водещи фирми в чужбина.

Интересно е да се припомни, че българските разработки в тази област не се ограничават само с това. Точно преди 40 години, на третия пролетен панаир в Пловдив, проведен през май 1983 г., за първи път у нас са показани и пластмасови джанти за леки автомобили, чието производство е усвоено от столичното стопанско пред­приятие за изделия от полимерни материали „Ипома“. Изпитанията показват, че те притежават висока якост, дълготрайност, точност на размерите и бездефектна структура.

От 1975 до 1983 г. джантите се изпитват у нас и в още няколко страни, включително СССР, ФРГ и Италия. На стендовете и при експлоатационните условия се пот­върждават тяхното отлично качество и преимущества. Якостта им превишава няколко пъти изискванията, посочени в международните стандарти за джанти от леки метали. Те са наполовина по-леки от стоманените и до 30 на сто от алуминиевите, което гарантира по-нисък разход на гориво, по-бързо ускорение, по-дълъг живот на подресорните компоненти. Новите джанти не ръждясват, не се влияят от солни разтвори, луги и други вещества, използвани против сняг и лед по пътищата. И още едно предимство – благодарение на точните размери, постигнати при леенето чрез многократно шприцване по метод, който е патентован в редица страни, джантите не се нуждаят от допълнителна механична обра­ботка и балансиране.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин