Двойно впръскване на AdBlue за новите модели Audi

1411
2020

И при бензиновите двигатели Audi значително намалява вредните емисии. Как успява да го постигне?

Както при TDI-моторите, и при TFSI-агрегатите (бензинови двигатели с турбокомпресор и директно впръскване на горивото) постигането на по-ниски вредни емисии започва от мерки, заложени в работата на самия двигател. Audi използва цикъла на Милър, който позволява сериозно намаляване разхода на гориво, особено при спокоен стил на шофиране. При по-ниско натоварване и по-ниски обороти на двигателя работещата на две степени система за променливо газоразпределение Audi valvelift system (AVS) затваря по-рано всмукателните клапани. Това води до съкратен такт компресия, която в комбинация с по-ниските дроселовите загуби и дългия такт на горене и разширение осигурява по-ниска горивна консумация и по-малко вредни емисии в преобладаващия работен режим на частично натоварване. Друга важна мярка за намаляване разхода на гориво посредством работата на самия двигател е системата cylinder on demand. Тя изключва отделни цилиндри в режими на ниско натоварване. Сред мерките е и индиректното впръскване на гориво. То допълва директното впръскване на бензин FSI, намалява разхода и увеличава мощността на двигателя. Общото между всички системи е използването на „бензинов“ филтър за твърди частици в генерацията.

И 10-цилиндровото R8 разполага с филтър за твърди частици.

Защо вече и бензиновите двигатели се нуждаят от филтър за твърди частици?

Повечето от бензиновите модели на Audi разчитат на ефективна технология TFSI, т.е. директно впръскване на горивото. В почти всички модели има и турбокомпресор. Целта е да бъде постигнато ефективно пречистване на отработените газове, дори в неблагоприятни режими на работа. Филтърът за твърди частици намалява въглеродни частици, например при стартиране на бензиновите двигатели, с до 90 процента. Още от 2018 г. всички бензинови модели Audi, отговарящи на стандарта за вредните емисии Eвро 6d-TEMP, са оборудвани с филтър за твърди частици. Изключение правят единствено „метановите“ A4 Avant g-tron и A5 Sportback g-tron. Газът, използван за тяхното задвижване, бива изгарян без твърди частици – и затова те нямат нужди от съответния филтър.

Как работи филтърът за частици при бензиновия двигател?

Начинът, по който работи „бензиновият“ филтър за твърди частици, е подобен на този при пречистване на газовете в дизелов двигател: отработените газове преминават през огнеупорен керамичен материал с клетъчна структура, способна да задържа малки твърди частици. Регенерацията на филтъра е по-опростена, отколкото при дизелов двигател, където зависи от поведението на водача, тъй като при бензинов двигател твърди частици не се образуват във всеки режим на работа. Температурата на отработените газове също така е по-висока, отколкото при дизелите. С подаването на кислород, което може да бъде регулирано от компютъра на двигателя и в резултат на това допълнително кратко повишение на температурата в изпускателния тракт, значително по-малкото количество частици в сравнение с дизела може лесно да бъде окислено и неутрализирано.

Какво отличава системата на Audi от конкурентните?

Audi разчита на много големи „бензинови“ филтри за твърди частици. При двулитровия четирицилиндров двигател EA888 филтърът е с обем 3,2 литра. Неговата оптимизирана с оглед на обратното налягане конструкция позволява благоприятни криви на мощност и въртящ момент. При всички модели работата на филтъра бива следена посредством сензори – за контролиране честотата и продължителността на регенерацията на филтъра, което зависи от начина на шофиране на всеки клиент във всекидневието. Това намалява емисиите, защитава околната среда и увеличава експлоатационния живот на филтъра.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин