Двойно впръскване на AdBlue за новите модели Audi

1411
2020

За да отговори на всеки по-строгите норми за вредните емисии, Audi използва сложни системи за намаляване на вредните емисии. Наред с технологиите, заложени в самия двигател, най-новите дизелови и бензинови агрегати разчитат и на все по-ефективни и по-усъвършенствани системи за пречистване на отработените газове. Филтри за твърди частици подпомагат катализаторите при TDI- и TFSI-агрегатите.

Кои са в момента предизвикателствата при пречистване на газовете?

Законодателите стават все по-строги по отношение на емисиите – и доказателство за това са например допустимите нива на азотните оксиди. Ако при нормата Евро 3 от 2000 г. бяха позволени 500 мг/км, за моделите с типово одобрение от 2020 по Евро 6d границата е едва 80 мг/км. В рамките само на две десетилетия лимитът е паднал до по-малко от една шеста от първоначалния. Цели 56% от общото редуциране се падат на прехода от Евро 5 към Евро 6.

На 1 януари 2020 г. стандартът Евро 6d замени валидните до момента гранични стойности на Евро 6d-TEMP за автомобили нов модел. От 1 януари 2021 г. всички регистрирани за първи път нови автомобили трябва да отговарят на новите изисквания. Прилагат се и стриктните норми на тестовата процедура RDE (Real Driving Emissions), която трябва да отрази емисиите при шофиране в реалния трафик във всекидневието. Азотните оксиди – познати като NOx, се образуват, когато азотът от въздуха реагира с кислорода при горивния процес. Съдържанието на азотни оксиди е много високо при дизеловите двигатели, тъй като този тип агрегати работят с излишък на въздух.

Как Audi адаптира системата си за пречистване на отработените газове при V6 TDI?

В концерна Volkswagen Audi отговаря за разработката новото поколение Evo 3 на двигателите V6 TDI. Заради по-строгите изисквания за вредните емисии се налага инженерите да подобрят ефективността на системите за пречистване на газовете. А това изисква по-големи катализатори в изпускателната уредба. При разработката на новия V6 TDI Audi успешно комбинира всички технологии в компактна конструкция. Изпускателните тръби на двата реда цилиндри се обединяват зад двигателя пред стената на моторния отсек. Там е разположен и турбокомпресорът. Непосредствено след него е разположен оксидационният катализатор, познат като NSC. Името идва от NOx Storage Catalyst, т.е. катализатор за задържане на азотни оксиди. Веднага след него е поставен филтър за твърди частици (SDPF) с SCR-покритие. Съкращението SCR идва от Selective Catalytic Reduction. Вторият SCR-катализатор е разположен по-назад в изпускателната система под пода на автомобила.

Продължете на следващата страница

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин