Градовете да се готвят за колите без шофьор

1107
2018

Свързаните и автономни превозни средства (Connected and autonomous vehicles – CAV) имат потенциала да предизвикат съществени промени в градовете по целия свят, твърди доклад на Siemens. Документът „Градове зад волана“ (“Cities in the Driving Seat”) акцентира върху необходимостта  градовете да планират рано и да се справят с проблема в контекста на мащабните промени, случващи се в транспорта.

Представеното на Световния форум на градовете 2018 в Сингапур проучване разкрива взаимовръзките между градското развитие, градския транспорт, енергоснабдяването и  замърсяването на фона на нарастващия дял на независими автономни превозни средства. Липсата на средносрочно планиране и отложени инвестиции в инфраструктурата могат да предизвикат негативни социални, икономически и екологични ефекти, твърдят авторите от Глобалния център за компетенции за градовете в Siemens.

„Автономните превозни средства трябва да бъдат част от мащабна трансформация на градските зони. Градовете трябва да гарантират, че поставят в центъра хората, а не автомобилите, или рискуваме да повторим грешки от миналото. Бъдещето на градовете може да бъде много различно с използването на автономните свързани превозни средства, като те могат да помогнат в оформянето на бъдещите тенденции по отношение на промените в климата, чистотата на въздуха, общественото здраве и други“, коментира Пит Доу, директор „Градско развитие и околна среда“ в Глобалния център за компетенции за градовете.

Докладът „Градове зад волана – автономни свързани превозни средства като част от развитието на градовете“ предлага информация за възможностите и рисковете, с които градовете биха се сблъскали при използването на CAV. Проучването включва мнения на експерти, работещи по теми като климат, здраве, достъпност, дизайн и архитектура. В допълнение докладът обяснява  най-важните ползи, както и потенциалните рискове от автономните превозни средства. Документът разглежда  и различни сценарии за използването им, които показват как последствията могат да варират в зависимост от начина, по който те са интегрирани.

Потенциалът на CAV за значителни промени е огромен. Ползите от свързаните автономни превозни средства включват:

 • Осигуряване на първия и на последен етап от пътуването (first and last mile), което ще утвърди ролята на обществения транспорт;
 • Намаляване на шума, замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове;
 • Намаляване на смъртните случаи и ранените по пътищата – броят на загиналите в катастрофи в глобален мащаб е 1,25 милиона годишно, като 90% от случаите са резултат от човешка грешка;
 • По-голям достъп до транспорт за различни социални групи – младежи, възрастни, хора с увреждания, маргинализирани социални групи;
 • Превръщането на терени, използвани за паркинги или пътища, в зелени пространства, жилища, училища, велоалеи и др;
 • Повишена ефективност и сигурност чрез автоматизацията и свързаността на превозните средства с градската инфраструктура

Същевременно интегрирането на CAV без ясни политики и регулации може да доведе до негативни последици като:

 • Продължаване на негативния ефект върху природата, ако не е регламентирано, че CAV трябва да са ниско- или нулево- въглеродни;
 • Броят на притежаваните лични автомобили да не намалее, ако хората предпочитат собствено автономно превозно средство вместо споделена транспортна система;
 • Неизползваните CAV може да предизвикат задръствания и да изискват ненужни паркоместа;
 • Увеличаване на изминатите километри с автомобил, ако хората предпочитат да използват CAV, вместо да ходят пеша, ползват колело или обществен транспорт.

С цел максимално използване на преимуществата на автоматизацията и въвеждането на CAV, докладът на Siemens препоръчва да се вземе под внимание едновременно трансформацията в четири сфери: автоматизацията, електрификацията, дигиталната свързаност и споделената мобилност. Изолираното въвеждане на промени в транспорта може да доведе до неблагоприятни последици или да намали потенциалните ползи.
Проучването на Siemens дефинира 3 възможни сценария, за да покаже как последствията могат да варират в зависимост от визията и политиките, които един град прилага.

 • Сценарий „Силен град”- споделената мобилност се превръща в норма, броят на личните автомобили намалява, терените на паркингите се използват за училища, болници, нови жилища, а повечето превозни средства са електрически и задвижвани от чиста енергия.
 • Сценарий „Без промяна”- бъдещето на мобилността не се ръководи от съгласувана визия или ефективни политики. Предполагаемата революция в автоматизацията и електрификацията на превозните средства не се развива с достатъчно бързи темпове и използването на частни превозни средства остава водещо. Освободени са малка част от градските земи, минимална част от CAV са електрически.
 • Сценарий „CAV като лукс” – CAV са изключителна рядкост, притежаванего на частни автомобили е стандарт, споделеното пътуване е нишова концепция, а използването на обществения транспорт намалява бързо с времето. Превозните средства се използват за индивидуални пътувания и работят с двигатели с вътрешно горене, които предизвикват отделянето на CO2 повече от всякога.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин