Визията на BMW Group за бъдещето

1606
2016

BMW Group отбелязва своя вековен юбилей под мотото „Следващите 100 години“. Компанията формулира шест основни хипотези за индивидуалната мобилност в следващите десетилетия, базирани на ключови тенденции и прогнози за бъдещето.

Мобилността се диверсифицира.

Нови форми на мобилност ще създадат безброй възможности за хората да се придвижват до там, където искат. BMW Group се стреми да играе роля в оформянето на тези бъдещи форми на мобилност.

Свързаността се превръща във втора природа.

В бъдеще всичко ще бъде свързано. В BMW Group вярват, че дигитализацията и цифровата интелигентност са предназначени да служат на хората. Това е единственият начин те постоянно да подобряват качеството на нашия живот.

Мобилността се предлага „по поръчка“.

Мобилността ще бъде все по-гъвкава и съобразена с индивидуалните нужди. В бъдеще персонализираната мобилност автоматично ще гарантира, че хората са в състояние да използват най-подходящото средство за транспорт и предпочитан маршрут до желаната дестинация. BMW Group ще предлага внимателно координирани продукти и услуги, за да им осигури това.

Технологията се доближава до човека.

Технологиите стават все по-умни. BMW Group вярва, че иновациите са от полза за хората само ако те са прости и лесни за използване. Във визията на гиганта от Мюнхен технологиите трябва да могат да се учат от и да се адаптират към хората, така че да бъдат по-малко технически, а да бъдат по-човешки и по-познати.

Енергията става енергия без емисии.

В бъдеще все повече енергия ще идва от възобновяеми източници. BMW Group има ясна визия за екологично съвместими превозни средства, конструирани с използването на възобновяеми енергийни източници и рециклируеми без генериране на вредни емисии. Компанията работи, за да постигне статут на изцяло устойчива компания.

Социалната отговорност в всеобхватна.

В бъдеще ще стане още по-важно за глобални компании като BMW Group да поемат отговорност за околната среда, но също така и за хората, пряко или непряко, ангажирани в сферата им на дейност. Един аспект – както по отношение на международните служители от повече от 100 различни националности, така и за обществеността в различните локации на осъществяване на корпоративната дейност – е да се насърчава междукултурният обмен и да се подобрява животът. BMW Group вече поддържа над 200 екологични и социални проекти в над 42 страни, свързани със служителите на компанията и местните общности, за да се постигне максимален ефект в бъдеще

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин