Взимаме автоматично книжка за малки мотоциклети заедно с категория В?

2605
2022

Във връзка с публикувания за  обществено  обсъждане  проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата от Асоциацията на автомобилните производители  предлагат в писмо до началника на „Пътна полиция“  да бъдат  включени следните   допълнения в чл.150а, ал. 2, както следва.

1.  „Водач, придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория B, получава правоспособност да управлява и превозни средства от категория А1, при условие, че притежателят на свидетелството за категория В е най-малко 21-годишен. Мотивите: съгласно  Закона за движение по пътищата,  заводачите на МПС с категория А1 е допустимо управлението на:

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб. см, с максимална мощност не повече от 11 кВт и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВт/кг;

б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW кВт

Директива 2006/126/ЕО на ЕП /консолидирана версия/ относно свидетелства за управление на превозни средства / чл.6,т.3, б. „а“ и б.“б“ / дава възможност   в националните  законодателства на страните членки, да се регламентира управление на  посочените ПС /двуколесно МПС  до 125 куб.см и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВт, с категория В.

Проучване на ААП показа, че страните в които е въведена възможността с категория B да се управляват  мотоциклети с работен обем на двигателя до 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВт, са: Чехия;  Италия; Литва; Латвия; Люксембург; Португалия; Полша (минимум 3 години притежание на B категория); Австрия (минимум 5 години притежание на B категория и допълнителни шест учебни часа); Белгия (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни четири учебни часа); Естония (минимум 3 години притежание на B категория); Франция (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни седем учебни часа);

Възможност с категория B да се управляват триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВт, предлагат Австрия; Чехия; Естония; Финландия; Италия;  Норвегия; Португалия; Румъния; Швеция; Словения; Обединеното кралство; Белгия (притежание на B категория и четири допълнителни учебни часа); Франция (минимум 2 години притежание на B категория и допълнителни седем учебни часа);

Приемането на този текст ще даде възможност за разширяване    употребата на двуколесни МПС. Това ще спомогне за облекчаване на  трафика и  паркирането в големите градове и ще доведе до намаляване замърсяването на околната среда.

2. В чл.150а, ал.2, т.6  в края да се добави ново изречение „ превозни средства, задвижвани от алтернативно гориво, чиято максимално допустима маса е по-голяма от 3 500 кг, но ненадвишаваща 4 250 кг.“.

Мотивите: С Директива 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година, допълваща  Директива 2006/126/ЕО на ЕП относно свидетелства за управление на превозни средства, се дава възможност страните членки  да позволят на водачи, притежаващи свидетелство за управление от категория B, да управляват превозни средства, задвижвани от алтернативно гориво, чиято максимално допустима маса е по-голяма от 3 500 кг, но не надвишава 4250 кг. Важно е да се отбележи, че  изменението  е за електрическите лекотоварните автомобили с монтирана батерия, която  повишава собственото тегло на автомобила, което се дължи само на превишението на масата на задвижващата система /в сравнение със задвижващата система на ПС със същите размери, което е оборудвано с конвенционален двигател с вътрешно горене с принудително запалване или със запалване чрез сгъстяване/. По отношение на тези превозни средства не се увеличава товарният капацитет.

Целта на изменението е да се улесни и насърчи използването на превозни средства с алтернативно гориво. Изменението е влязло в сила  през май 2020 г. , което кореспондира с Европейския зелен пакт /2020 г,/, с който страните-членки на ЕС приеха ангажимент Съюзът да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Поставената цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата през 1990 г. предвижда промени в  транспорта, който следва да се съобрази с насърчаваното от страна на Европейската комисия използване на превозни средства със задвижване с алтернативно гориво.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин