Бош отново отбелязва рекорден оборот и печалба за 2018


21
февр.
2019

Щутгарт, Германия – Група Бош продължава своя успешен курс на развитие. Въпреки трудните икономически условия и слабата пазарна конюнктура, приходите от продажби и печалбата през 2018 г. отново достигнаха нивото от изминалата година, която беше рекордна за всички времена. Според предварителните данни през 2018 г. доставчикът на технологии и услуги е реализирал приходи от продажби за 77,9 млрд. евро. Оборотът бе силно засегнат от курсовите разлики, възлизащи на 2,1 млрд. евро. След корекция на този ефект ръстът е 4,3%. „Въпреки суровия икономически климат Бош се представи добре през 2018 г. Продажбите и финансовият резултат отново са на рекордно ниво“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, по време на представянето на предварителните резултати на компанията. „Като лидер в иновациите ние искаме активно да участваме в трансформацията на нашите пазари, както в технологичен, така и в бизнес план. Стратегията ни, фокусирана върху свързаността, вече дава плодове“ – добави Денер. През 2018 г. Бош е продал общо 52 млн. свързани в интернет продукти, което е с 37% повече от предходната година. Оперативната печалба на Бош преди лихви и данъци (EBIT) достигна 5,3 млрд. евро. Това вероятно ще доведе до марж на оперативната печалба от 6,9%. „През 2019 г. Бош ще се стреми да се развива по-добре от своите пазари и да осигури високо ниво на приходите, въпреки очакваните трудни икономически условия“, каза проф. Щефан Азенкершбаумер, зам.-председател на Управителния съвет и главен финансов директор. „Планираме да направим всички наши бизнес сектори още по-конкурентни, за да можем да финансираме разрастването на технологичното ни лидерство, а заедно с него и бъдещето на нашата компания.“

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >