/ Бош Инженеринг Център София и ТУ-София откриват иновативна лаборатория

Бош Инженеринг Център София и ТУ-София откриват иновативна лаборатория

Бош Инженеринг Център София и Технически университет – София откриват днес иновативна лаборатория за студентите от специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, изградена на територията на учебното заведение. Тя е част от договореното 10-годишно сътрудничество между Бош Инженеринг Център София и Технически университет – София, което започна през 2022 година с обявяването на новата специалност “Интелигентни системи и изкуствен интелект”.

Лабораторията осигурява апаратура за придобиване на основни и специализирани знания от бъдещите инженери – компютри и компютърна техника, развойни китове, специфични измервателни уреди, които се използват в работния процес и реалната продуктова среда. Оборудването е изцяло финансирано и предоставено от Бош Инженеринг Център София, а материалната база е осигурена от ТУ-София. Лабораторията затвърждава доброто сътрудничество между компанията и университета и е поредната стъпка в процеса на интеграция между бизнеса, образованието и науката.

„Ние вярваме, че доброто образование е най-важното условие за успеха на всеки бъдещ специалист и съчетано със солидна практическа подготовка, в която и ние ще се включим, ще допринесем за подготовката на отлични бъдещи кадри в сферата на технологиите и изкуствения интелект,“ коментира Константин Конов, главен изпълнителен директор на „Роберт Бош“ България.

Експерти от Бош Инженеринг Център София активно съдействат и подпомагат процесите, свързани с разработването на учебния план на специалност “Интелигентни системи и изкуствен интелект”. Те ще имат важна роля в осъществяването на специално създадения практически модул „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия“, който е съществена част от приетия и одобрен учебен план.

„Достъпът до иновативни съвременни технологии е изключително важен за качеството на учебния процес и за развиване на практическите умения на студентите. Подкрепата на Бош като партньор с международна значимост допълва усилията на ТУ-София да бъде иновативна образователна институция в областта на високите технологии“, каза проф. Тодоров, декан на Факултет по индустриални технологии на Технически университет-София.

През 2022 г. бе открита бакалавърска програма по “Интелигентни системи и изкуствен интелект” – съвместен проект на Бош Инженеринг Център София и  Факултета по индустриални технологии към Технически университет – София. Това е една от първите подобни програми, реализирани в сътрудничество с бизнеса. Тя има амбицията да се развие адекватно спрямо нуждите на пазара, особено в специализираната ѝ част – през третата и четвъртата година от обучението на студентите.

Учебната програма по новата бакалавърска програма в Техническия университет има за цел да предостави на завършилите задълбочени познания по компютърни науки и математика, необходими за практически приложения на изкуственият интелект (AI), както и актуални познания за най-новите технологии в областта на индустрията и информационните технологии. Успешно завършилите студенти ще покриват необходимите знания и умения, гарантиращи стартирането на успешна кариера във високотехнологични компании, които разработват иновативни технологии и продукти в сферата на  изкуствения интелект (ИИ), роботиката и индустрията.

Бош Инженеринг Център София демонстрира отговорност и добри практики в дългосрочна заетост и образование. Компанията инвестира в осигуряване на нови работни места, развитие за бизнес средата в страната чрез иновации и многобройни инициативи. Освен, че инициира програми за усъвършенстване на квалифицирани и опитни инженери, Центърът подкрепя и младите таланти в професионалното им развитие. Подготвят се стажантски и програми за дуално обучение и вече успешно завършиха две издания на собствената академия за обучение на софтуерни инженери Bosch ECS Career Camp.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин