Бош засажда 1000 нови дръвчета в България

0104
2021

Бош даде началото на нова кампания под надслов „GreenPlanet“. Тя има за цел да облагороди горския фонд на страната с поне 1000 нови дръвчета и е част от действията на компанията в посока реализирането на международната инициатива Живей устойчиво #LikeABosch. Като използва името на кампанията, от началото на 2021 г. Група Бош представя своята политиката за устойчиво развитие чрез поредица от видеоматериали. Обогатяването на горския фонд на България има множество позитивни ефекти. Сред тях са повишаване на качеството на въздуха, поддържане и развиване на биоразнообразието и намаляване на риска от природни бедствия.

Бош Автомобилно оборудване предлага пълната гама от резервни части и агрегати за най-новите поколения автомобили. Дивизията подпомага опазването на околната среда чрез качествената и навременна поддръжка на автомобили с авточасти и оригиналното им вграждане. Автомобилно оборудване поддържа и развива и програмата си Bosch eXchange за продажба на фабрично ремонтирани употребявани компоненти, като по този начин може да се намали с 90% използването на суровини и голяма част от вложената енергия спрямо производството на изцяло нови. През 2019 г. благодарение на инициативата бяха спестени близо 3100 тона различни метали на глобално ниво или около 8600 тона CO2, за абсорбирането на който ще са нужни близо 680 000 букови дървета.

Усилията на всички дивизии на компанията в България са част от дългосрочните ѝ цели за опазване на околната среда. В глобален план, през 2020 г. Бош превърна всичките си 400 световни локации във въглеродно-неутрални. Компанията е и първата индустриална организация в световен мащаб, постигнала нетни нулеви въглеродни емисии от използваната енергия от собствени и от външни източници. В допълнение, през 2019 г. Бош успя и да спести 0,4 тераватчаса енергия, чрез подобрения на енергийната ефективност на локации ѝ, като целта е до 2030 г. тя да нарасне до 1,7 тераватчаса.

Следващата стъпка, която Бош си поставя, е да намали емисиите по цялата верига на стойността – от поръчките до използването на продуктите. Като част от този ангажимент компанията стана първият доставчик за автомобилната индустрия, който се присъединява към инициативата Science Based Targets с конкретната и амбициозна цел да намали с 15% емисиите на CO2 нагоре и надолу по веригата до 2030 г.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин