„БЕЗОПАСНОСТ, ОКОЛНА СРЕДА, ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ – ВСИЧКИ ИМАМЕ КАКВО ДА СПЕЧЕЛИМ ОТ ПО-ГОЛЯМАТА ПРОЗРАЧНОСТ“

1707
2019

Представен във Виена от 1-ви до 5-ти юли 2019 г., подходът на Michelin, известен като стратегия за осигуряване на „дълготрайни показатели“ (Long Lasting Performance; LLP), е в основата на ангажимента на Групата към обслужването на своите клиенти. Много производители създават гуми, които са безопасни до достигане на индикатора за износване (1,6 мм).

Но нищо не може да спре продажбата на гуми, чийто спирачен път ще се влоши драстично с увеличаването на изминатите километри. Липсата на регламент, определящ минималните прагове за параметрите на износване, може да накара професионалистите и потребителите да сменят гумите преди достигането на законно допустимата граница.

Michelin подкрепя приемането на регламенти, които ще се справят с основните предизвикателства, свързани с безопасността, покупателната способност на шофьорите и опазването на околната среда.

MICHELIN СМЯТА, ЧЕ ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ГУМИ, КОИТО ДА СА БЕЗОПАСНИ ОТ ПЪРВИЯ ДО ПОСЛЕДНИЯ ИЗМИНАТ КИЛОМЕТЪР

ШОФЬОРИТЕ ЧЕСТО СИ ЗАДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДВА ВЪПРОСА ОТНОСНО ГУМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ:

  • Моите гуми осигуряват ли ми безопасност?
  • Кога трябва да сменя гумите си, за да съм сигурен, че съм в безопасност?

Днес, при липсата на тест, с който да бъдат изпитани износените гуми, тези въпроси остават без отговор…

Проучванията показват, че нито различните класации, използвани за оценка на новите гуми, нито дълбочината на протектора на гумите могат да дадат представа за тяхната ефективност във времето и при износване.

За да се установят реалните показатели на износените гуми, те трябва да бъдат изпитани!

По-голямата част от производителите на гуми, производителите на автомобили и асоциациите на потребителите обаче основно съсредоточават вниманието си върху изпитванията на нови гуми.

Всъщност, веднага щом гумата бъде поставена на автомобила и пусната в движение, тя започва да се износва и колкото повече се износва, толкова повече се променят нейните параметри.

Някои параметри, като например спирането на суха настилка и разходът на гориво, се подобряват с износването на гумата. Спирането на мокра настилка обаче е единственият параметър, свързан с безопасността, който се влошава, понякога дори доста значително, с износването на гумата и затова трябва да бъде подложен на системни изпитвания.

Целта на Michelin е да гарантира, че всеки потребител разполага със съответната информация за показателите на гумите, които използва, през целия им жизнен цикъл. Тази цел може да бъде постигната чрез провеждане на регламентирани изпитвания на износени гуми.

MICHELIN ПОДКРЕПЯ ПРЕПОРЪКАТА НА ФРАНЦИЯ РЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗПИТВАНЕ, КОЕТО В МОМЕНТА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТЕСТВАНЕ НА НОВИ ГУМИ, ДА БЪДЕ ПРИЛАГАНО И ЗА ТЕСТВАНЕ НА ИЗНОСЕНИ ГУМИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ!

С цел да се гарантира безопасността на потребителите, през март 2019 г. европейските институции включиха изпитването на износени гуми в европейския регламент, известен като Общ регламент за безопасност на превозните средства, който трябва да бъде приет през есента на 2019 г.

Сформирана е работна група към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), която има за цел да определи процедурите за тези изпитвания, референтните гуми и регулаторните прагове, които трябва да бъдат спазвани.

Michelin подкрепя въвеждането на минимален праг за спиране на мокра настилка за гуми в износено състояние, за да се гарантира на потребителите, че всички гуми на пазара са с параметри, които отговарят на минималните изисквания.

Michelin вярва, че съпротивлението при търкаляне и шумът на гумите трябва да продължат да бъдат изпитвани в ново състояние, тъй като това са параметри, които се подобряват с износването.

Michelin не иска промяна в етикетирането, което се прави въз основа на параметрите на новите гуми.

Какъв е настоящият тест за изпитване на нови гуми?

С теста за спиране върху мокра настилка на нови гуми се измерва разстоянието, което е необходимо на превозното средство, за да намали скоростта от 80 до 20 км/ч при движение върху стандартна пътна настилка, покрита с вода с дълбочина 1 мм. Освен тези специфични характеристики, тестът включва и други конкретни параметри, като коефициент на съпротивление на пътната настилка, околна температура и др.

ЗАЩО MICHELIN ПОДКРЕПЯ ПРЕПОРЪКАТА НА ФРАНЦИЯ ТОЗИ ТЕСТ ДА БЪДЕ ПРИЛАГАН И ЗА ИЗНОСЕНИ ГУМИ?

Има две основни причини, поради които Michelin смята, че този тест е най-подходящият начин за измерване на параметрите на гумите в износено състояние:

  1. Тестът за спиране върху мокра настилка в момента се използва, за да се определи прагът за безопасност на новите гуми в регламентитеи е широко признат от експерти и професионалисти в бранша (производители на гуми, дистрибутори, асоциации на потребителите, законодатели и др.)
  2. Той пресъздава реалните условия на рисковите ситуации, с които шофьорите може да се сблъскат на пътя:
  3. Начална скорост на спирачния път от 80 км/ч
  4. Дълбочина на водата до 1 мм

ФАКТИТЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЕЗИ ДВА ПАРАМЕТЪРА СА ИДЕАЛНО АДАПТИРАНИ ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ГУМИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ:

ОТНОСНО НИВОТО НА ВОДАТА

1 милиметър може да изглежда малко, но… В Германия например в 99% от случаите шофьорите управляват превозните средства в условия на суха, влажна или мокра пътна настилка, покрита с вода с дълбочина по-малка от 1 мм.*

Освен това, когато вали проливен дъжд, шофьорите драстично намаляват скоростта най-вече поради намалената видимост. Скоростта може да падне с 15 – 40 км/ч в зависимост от интензивността на бурята.**

ОТНОСНО СКОРОСТТА ОТ 80 КМ/Ч

Данни от GIDAS (германско задълбочено проучване на катастрофите) показват, че при 90% от катастрофите, които стават при мокра пътни условия, скоростта, с която колата се движи преди да катастрофира (напр. преди задействането на спирачката или заключването на волана) е под 80 км/ч*.

*База данни на GIDAS: от 2010 г. до 2017 г.: 14 465 катастрофи в района на Дрезден и Хановер

От друга страна, около 65% от катастрофите в Германия стават в градските райони и само 10% на магистралите**.

**Министерска статистика на произшествията в Германия през 2017 г.

С експоненциалното развитие на големите градски центрове тази тенденция ще се засили в световен мащаб.

ТРИ ОСНОВНИ ЦЕЛИ АРГУМЕНТИРАТ СТРАТЕГИЯТА НА MICHELIN ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

1- Подобряване на безопасността на потребителите, като им се предоставя необходимата информация за показателите на техните гуми, независимо дали са нови или износени. Това изискване за информиране на потребителите относно показателите на износените гуми допълнително се оправдава от факта, че ефективността на гумата по време на жизнения й цикъл е следствие на избора на производителя и неговите инвестиции в научноизследователска дейност!

В Michelin работят повече от 6000 инженери, като компанията инвестира над 600 милиона евро годишно в научноизследователска дейност с цел да се разработят нови дизайни и високо технологични материали, които да гарантират безопасността на потребителите и на околната среда.

2 – Подобряване на екологичния отпечатък на цялата индустрия, свързана с производството на автомобилни гуми, с икономия на производството до 128 милиона гуми* годишно в Европа и намаление на емисиите на CO2 с до 6,6 милиона тона*.

3 – Подобряване на покупателната способност на потребителите с печалба за европейските шофьори до 6,9 милиарда евро* годишно.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин