АПИ дава над 11 млн. лева за шумозащитни съоръжения

0709
2023

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на шумозащитни съоръжения по участъци от републиканската пътна мрежа, с които ще се намали шума в населените места в близост до пътя. Планира се изграждането на шумозащити с обща дължина от 11 294 м и с височина между 2 и 4 м. Те ще са на 10 отсечки от републиканската пътна мрежа – при селата Мирово, Мало Бучино, Тулово, Чурек, Мурсалево, вилна зона „Зелин“ на Ботевград, кв. „Бенковски“ в София, кв. „Макак“ в Шумен, в Аксаково и при Езиковата гимназия във Велико Търново.

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции, а общата ѝ прогнозна стойност е 11 633 220 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти до 2 октомври т. г.

Първата обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения при с. Мирово, община Ихтиман, област София, на АМ „Тракия“ /от км 47+598 до км 48+871/. Предвижда се инженеринг на противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2,5 м и дължина 1273,31 м. Индикативна стойност е 1 273 000 лв. без ДДС.Втората обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения на два участъка от АМ „Хемус“. Първият е при вилната зона „Зелин“ на Ботевград /от км 44+717 до км 45+474 дясно платно и от км 45+211 до км 45+516/. Предвижда се проектиране и изграждане на противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели с височина 3 м и дължина 1367 м. Вторият участък е при с. Чурек, в област София /от км 24+916 до км 26+563/ на автомагистралата. Планирано е изграждането на противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели с височина 3,5 м и дължина 1 647 м. Прогнозната й стойност е 3 946 200 лв. без ДДС.Третата обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения в участъка при с. Мало Бучино на АМ „Струма“ /от км 7+091 до км 7+703 и от км 8+152 до км 8+400/. Противошумовата бариера ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2,5 м и дължина 860 м. Шумозащитно съоръжение ще има и в кв. „Бенковски“ на гр. София в участък на Северната скоростна тангента /от км 5+200 до км 6+703,62/. То ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2,5 м и дължина 1 504 м. Индикативната стойност е 2 363 620 лв. без ДДС.Четвъртата обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения на три пътни участъка. Първият участък е при кв. „Макак“ в Шумен на АМ „Хемус“ /от км 348+100 до км 348+955/. Предвижда се проектиране и изграждане на противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2 м и дължина 855 м. Втората отсечка е при Езиковата гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“ във Велико Търново на път I-4 Велико Търново – Търговище /от км 128+470 до км 128+585/. Тя ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 4 м и дължина 115 м. Третият участък е в с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, на първокласния път I-5 Казанлък – Стара Загора /от км 209+385 до км 209+995/. Противошумовата бариера ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 3 м и дължина 610 м. Прогнозната стойност е 1 600 000 лв. без ДДС.Петата обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения в Аксаково, област Варна, на второкласния път II-29 Варна – Добрич /от км 4+529 до км 6+471/. Шумовата защита ще е от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2 м и дължина 1942 м. Индикативната стойност е 1 553 600 лв. без ДДС.Шестата обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения в с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил на АМ „Струма“ /от км 76+966 до км 77+533/. Те ще са от прозрачни поликарбонатни панели с височина 2 м и дължина 1121 м. Прогнозната стойност е 896 800 лв. без ДДС.С изграждането на шумозащитни съоръжения ще се подобри средата за живот и ще се ограничи въздействието на шума за хората от близките населени места.Срокът за изпълнение на проектирането на всяко от съоръженията е 60 календарни дни в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 120 календарни дни.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин