АББ създава иновативно решение за енергийно независим завод на бъдещето без вредни емисии


9
юли
2019

АББ разполага с разширено портфолио от екологично ефективни решения и услуги, които могат да помогнат икономическият растеж да се разграничи от въздействията върху околната среда. Всъщност, повече от половината приходи на АББ в световен мащаб се генерират от технологии, които се борят с причините за климатичните промени. Целта на компанията е да повиши този принос от 57% през 2018 г. до 60% до 2020 г.

Ангажиментът на компанията към борбата с климатичните промени включва ограничаване на въздействието върху околната среда от собствената й дейност. Настоящата цел на АББ по отношение на промяната в климата е да намали собствените си емисии на парникови газове до 40% до 2020 г., в сравнение с базово ниво от 2013 г.

В Люденшайд, Германия, АББ демонстрира как преходът към устойчива енергия може да бъде успешен чрез дигиталното ѝ управление. След двегодишна фаза на проектиране и конструиране, като част от своя проект “Мисия до нула”, АББ отвори своята първа енергийно независима производствена база без емисии на въглероден диоксид – с пускането в експлоатация на соларна електроцентрала в завод на дъщерното си дружество Busch-Jaeger. Технологиите на АББ ще генерират достатъчно енергия от соларната електроцентрала, за да покриват (в слънчево време) 100% от енергийните нужди на завода. Иновативният обект ще спестява около 630 тона въглероден диоксид на година.

Пълният енергиен цикъл на завода е създаден с водещите в сектора енергийно ефективни компоненти на АББ, за да може цялата система да работи със значително по-малко енергия. Голяма част от необходимата енергия се създава с помощта на устойчива соларна електроцентрала и изключително енергийно ефективен когенерационен завод.

Фотоволтаичната система с площ от 3 500 квадратни метра, инсталирана над паркинг зоните на обекта на компанията, ще доставя около 1 100 мегаватчаса слънчева енергия с неутрално въздействие върху климата всяка година, което е приблизително годишната необходимост от енергия на 340 частни домакинства. В съчетание с когенерационен завод, работещ с два пъти по-голяма енергийна ефективност от една въглищна електроцентрала, може да се генерира около 14% повече енергия, отколкото е необходима на обекта. Тази излишна енергия се подава към обществената мрежа, допринасяйки за осигуряването на захранване с устойчиво произведена енергия в региона. За да се покрият пикови нужди, се добива допълнителна зелена енергия от MVV Energie AG, която гарантира 100% CO2-неутрално производство.

“Фотоволтаичната система е част от интегрирано решение, което покрива всички аспекти на енергийното производство и разпределение, като прави възможно да се генерира достатъчно електроенергия (в слънчево време) за покриване на 100% от енергийните му нужди”, сподели Тарак Мехта, Президент на бизнес направление “Електроснабдяване и електрообзавеждане” в АББ. “С този иновативен обект ние демонстрираме предимствата на създаването на система, в която всички компоненти са дигитално обхванати в мрежа и управляеми. Тази интелигентна екосистема подсилва енергийната ефективност, устойчивостта и опазването на ресурсите, осигурявайки възможност за едно истинско бъдеще с нулеви вредни емисии за промишлеността и отвъд нея.”

Технически център на цялата система в Люденшайд е мащабируемата система за управление на енергията OPTIMAX® – част от серията продукти за енергийно управление от ABB Ability. ABB Ability™ е иновативното портфолио от дигитални решения и услуги на компанията във всички сфери на бизнеса, които осигуряват нови нива на гъвкавост, ефективност и производителност. Дигиталното решение OPTIMAX® предоставя непрекъснат и прозрачен поглед върху енергийното потребление. То позволява в реално време да се наблюдава и оптимизира потреблението на енергия, както и да се интегрира разпределено генериране, гъвкаво потребление и съхранение на енергията. Тази система изчислява оптималния енергиен поток на база на прогнозни данни и компенсира евентуални отклонения в реално време, помагайки на компаниите да намалят енергийните си разходи и емисии.

Освен системата за енергийно управление и фотоволтаичната система с инвертори, цялата система в завода съчетава и други технологии на АББ, които са дигитално свързани. Например, системата за съхранение на енергията на батерии (BESS) с изходна мощност от 200 kW и капацитет от 275 киловатчаса, отговаря за съхранението на енергията. В допълнение, зарядните станции на АББ в търговски обекти, където персоналът и посетителите могат да зареждат своите електрически превозни средства безплатно, предоставят допълнително подобряване на регионалния екологичен баланс. Продуктовото решение за енергийно управление от един източник е допълнено от интелигентни КРУ за разпределение на електроенергията. 

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин