Корпоративни новини » АББ намалява собствените си CO2 емисии с 39% през 2021 спрямо 2019

АББ намалява собствените си CO2 емисии с 39% през 2021 спрямо 2019

1703
2022

АББ публикува своя доклад за устойчиво развитие за 2021 г., очертаващ постиженията на компанията в рамките на четирите стълба на нейната амбициозна стратегия за устойчивост до 2030 г.

„Устойчивостта е от първостепенно значение за АББ като компания и за способността ни да генерираме стойност за нашите заинтересовани страни по цялата верига на стойността“, каза изпълнителният директор на АББ Бьорн Розенгрен. „Много съм доволен, че през 2021 г. имахме отличен старт в преследването на амбициозните цели, които сме си поставили в нашата стратегия за устойчивост до 2030 г.“

АББ се превърна в една от първите компании в своята индустрия която разкрива допустимостта на своите предложения според новата класификационна система на Европейския съюз за устойчиви икономически дейности, известна като „таксономия на ЕС“. Целта на таксономията на ЕС е да създаде ясна дефиниция на това какво е „устойчиво“, за да стимулира инвестициите в икономически дейности, които допринасят за целите на ЕС относно климата и енергията и които подкрепят Зелената сделка на Европа.

Ние създаваме нисковъглеродно общество

През първата година от стартирането на стратегията за устойчивост до 2030 на АББ, продуктите, услугите и решенията на компанията вече са позволили на клиентите да намалят своите CO2 -еквивалентни емисии с 11,5 мегатона. АББ се стреми да подкрепи своите клиенти да намалят годишните си CO2-еквивалентни емисии с повече от 100 мегатона до 2030 г., което е еквивалентно на годишните емисии на 30 милиона автомобила с двигатели с вътрешно горене. Методологията за оценка на АББ е проверена от трета страна.
„Вярваме, че технологията е ключът към устойчивото бъдеще и към справяне с изменението на климата“, каза Теодор Шведжемарк, главен директор по комуникации и устойчивост. „Докато напредваме към целта си за въглеродна неутралност в нашите собствени дейности до 2030 г., най-голямото въздействие обаче ще бъде постигнато чрез водещите технологии, които АББ предоставя на своите клиенти.“
Ние запазваме ресурсите

През декември 2021 г. АББ също така представи нов подход към кръговите решения в цялата компания. До 2030 г. най-малко 80 процента от продуктите и решенията на АББ ще бъдат обхванати от този подход и оценени спрямо ясен набор от ключови показатели за ефективност, съответстващи на всеки етап от жизнения цикъл на продукта. За да направи дизайна на продуктите и процесите на снабдяване по-кръгови, АББ продължи, например, да изпълнява серия от проекти, предназначени да идентифицират напълно възобновяеми, рециклируеми или биоразградими ресурси за нашите произведени продукти.

Ние насърчаваме социалния прогрес

2021 беше и година, в която АББ постигна силен напредък в създаването на още по-разнообразна и приобщаваща работна среда. Дялът на жените на висши ръководни позиции се е увеличил до 16,3 процента, спрямо 13,5 процента през предходната година. В съответствие със своята Стратегия за многообразие и приобщаване 2030, АББ се стреми да увеличи този дял до 25 процента. АББ въведе нова програма за отпуск за родители, която е неутрална по отношение на пола и предоставя на всички служители на АББ по света 12 седмици платен отпуск за основните лица, полагащи грижи, и четири седмици за второстепенните. Групата допринесе и за социалния напредък чрез повече от 400 инициативи за изграждане на общности, фокусирани върху образованието, многообразието и приобщаването и грижата в общността.

Ние се стремим към почтеност и прозрачност

АББ непрекъснато укрепва своите програми за управление и почтеност. Почтената и прозрачна дейност включва отговорно снабдяване с материали. За по-нататъшно укрепване на устойчивостта във веригата си за доставки, АББ въведе ново „Устойчиво управление на доставките“, което обхваща всички аспекти на резултатите в областта на екологията, социалната политика и управлението (ЕСУ). Целта на АББ е до 2030 г. да покрие 80 процента от разходите си за доставки във фокусни държави въз основа на новата система.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин