АББ и Dassault Systèmes влизат в глобално партньорство за дигиталните отрасли


1
мар.
2019

АББ и Dassault Systèmes обявиха днес широкообхватно глобално партньорство с цел да предложат на клиентите в дигиталните отрасли уникални софтуерни решения, вариращи от управление на жизнения цикъл на продуктите до решения за здравето на активите. Двете компании ще предоставят на клиентите всеобхватен портфейл от усъвършенствани отворени дигитални решения, повишавайки конкурентоспособността на промишлените компании, същевременно увеличавайки гъвкавостта, скоростта и производителността на жизнените цикли на техните продукти, производство и дейност.

Партньорството ще съчетае предимствата на дигиталните решения от ABB AbilityTM и платформата 3DEXPERIENCE на Dassault Systèmes и ще гради бъдещите си успехи върху солидната инсталирана база мощности, задълбочения експертен опит в областта и глобалния достъп до клиенти на двете компании. АББ вече внедри платформата 3DEXPERIENCE, за да моделира и симулира нейните решения, преди да ги достави на своите клиенти. С това партньорство АББ ще разработи и предостави на клиентите усъвършенствани “дигитални близнаци”, осигурявайки възможност на клиентите да управляват продуктовите решения на АББ и тяхната работа с подобрена цялостна ефективност, гъвкавост и устойчивост.

Чрез поетапен подход компаниите ще се фокусират върху автоматизацията на заводи и роботика, автоматизация на преработвателните промишлености, както и решения за електрификация на малки сгради. Първите съвместни продуктови решения ще бъдат представени на предстоящото търговско изложение Hannover Messe в Германия, което ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г.

“Това променящо играта партньорство ще служи на нашите клиенти, за да могат да са лидери в иновациите и растежа, трансформирайки из основи цялата си верига на стойността с цел да се възползват от обширните възможности на индустриалната дигитализация. Заедно ние предлагаме едно отворено портфолио “от край до край” – от дигитален близнак до здравето на активите – което дава на нашите клиенти конкурентно предимство въз основа на комбинираното ни предлагане, експертен опит в областта и глобален досег”, сподели главният изпълнителен директор на АББ Улрих Шписхофер. “АББ добавя Dassault Systèmes към своята силна партньорска мрежа за индустриална дигитализация, включваща компании като Microsoft, HPE и IBM. Очакваме с голямо нетърпение да работим с целия глобален екип на Dassault Systèmes, за да стимулираме иновациите и създаването на още по-голяма стойност за клиентите.”

“Индустрията на 21 век вече не се определя само от способността да се произвеждат стоки. Днешните лидери ще се определят от по-висшо ниво на владеене на техническото ноу-хау. Това е новият конкурентен диференциатор и се случва сега поради сближаването на дигиталните технологии, които трансформират всеки аспект на промишлеността”, заяви Бернар Чарлс, вицепредседател и изпълнителен директор на Dassault Systèmes. “В този индустриален ренесанс, един базиран на платформа подход дава възможност на реалния и виртуалния свят да се информират и подсилват един друг. Нашето партньорство с АББ ще черпи от десетилетия комбиниран експертен опит, за да помогне на клиентите да извлекат максимума от тази мощна и динамична тенденция.”

В днешните високо автоматизирани отрасли, дигиталното моделиране на заводи и гъвкавите, роботизирани производствени системи помагат на предприятията да генерират повече итерации в дизайна, с по-бързи темпове и по-здрави дизайни. Това от своя страна подпомага ускоряването на преминаването от масово производство към масова персонализация, където стоките се произвеждат в по-голямо разнообразие и в по-малки партиди, с по-къси жизнени цикли на продуктите. За много производители разходите, свързани с времето извън експлоатация, са се повишили драстично в последните години, когато доставката “точно навреме” се е превърнала в норма. Един час извън експлоатация в една модерна производствена база може да струва над 1 милион щатски долара.

АББ вече разполага със силно портфолио от дигитални решения в промишлеността чрез ABB AbilityTM. ABB Ability™ стартира официално през 2017 година и предлага вече над 210 дигитални решения за планиране, изграждане и управление на работата в промишлеността с повишена производителност и безопасност, и по-ниски разходи.

Dassault Systèmes работи с компании от всякакъв мащаб в 11 отрасла, за да им помага да посрещат новите предизвикателства в днешния индустриален Ренесанс. Платформата 3DEXPERIENCE интегрира всички технологии и възможности, които използват познания и опит в една свързана среда на дигитални иновации, която реализира дигитална приемственост от концепцията, през производството до притежанието и обратно. Промишлените предприятия могат да интегрират 3D приложенията на платформата, за да създадат дигитален “близнак”, който прихваща информация и експертен опит от цялата им екосистема, за да измери, оцени и предскаже ефективността на даден промишлен актив и да подпомогне оптимизирането на работата му по интелигентен начин.

Партньорството между АББ и Dassault Systèmes първоначално ще се фокусира върху:

Автоматизация на заводи и роботика

Преживяванията с дигитални близнаци за оптимизация “от край до край” на процеси и системи, комбинирани с гъвкавостта на автоматизацията в роботиката, ще даде на заводите необходимата пъргавина, с която да се адаптират към все по-динамичните пазари. Това включва готови за използване производствени решения и услуги, наред със съвместно консултиране за бизнес трансформация в промишлеността, с цел оптимизиране и ускоряване на лансирането на нови продукти. Производителите на електроника могат бързо да повишат производството на нови, но малотрайни продукти, а преработвателите на храни могат да редуват местно адаптирани сезонни предложения, докато произвеждат на висока скорост. Във високо автоматизираните отрасли като автомобилния сектор, опитът с дигитални близнаци в заводите позволява интегриран дизайн и производствена среда, които да подкрепят новите монтажни процеси с гъвкави и реконфигурируеми клетки. Също така той прави възможна връзката между отделни системи, като например свързването на системи за автоматизация на логистиката с роботи, работещи по производствените линии, които разчитат на прецизна доставка на части за оптимално производствено изпълнение.

Умни сгради

Дигиталното партньорство между Dassault Systèmes и АББ в областта на системите за дигитални близнаци ще осигури възможност за безпроблемен работен процес по време на проектирането, инженеринга и управлението на сгради, както и свързани решения за устойчив транспорт. Наличната информация, в комбинация с виртуалната вселена 3DEXPERIENCE® на Dassault Systèmes, ще даде възможност и за по-обширно взаимодействие с клиентите по време на етапите на спецификация на дизайна и управлението на работата.

Преработвателни отрасли – Примерът на минната промишленост

Конкурентният натиск в преработвателните отрасли като минната промишленост изисква от компаниите непрекъснато да търсят нови начини да повишават безопасността, производителността и енергийната ефективност на обектите си, като същевременно намаляват разходите и ежедневната си работа. Един дигитален модел на подземната среда, във връзка със системите за планиране и контрол в миньорството, би позволил да се оптимизира енергийното потребление и минната автоматизация, както и да даде възможност на минните оператори да наблюдават и оптимизират производството в реално време, докато провеждат виртуални симулации на бъдещи сценарии.

Още по темата

Card image cap
ПЪРВИЯТ ONLINE САЙТ ЗА ПРОДАЖБА НА НОВИ АВТОМОБИЛИ В БЪЛГАРИЯ

26
сеп.
2017

INFINITI България създаде първия в света сайт за онлайн продажба на автомобили

Card image cap
Honda представи новите CRF450R и CRF450RX

11
авг.
2016

Кросовите мотоциклети са с еднакви двигатели и шасита

Card image cap
Honda започва сътрудничество със Softbank в областта на изкуствения интелект

22
юли
2016

Проектът ще направи връзката човек – МПС още по-емоционална в шофьорското всекидневие

Card image cap

В последния брой:

Архив >