Shell с топрезултати от продажби на храни и напитки

28.12.2015

Резултати на Shell за 2015 г. показват, че компанията е продала повече от 100 милиона кафета и кафе специалитети и 250 милиона студени напитки през годината.  Генерирани са 450 милиона общи хранителни продажби във веригата [ … ]